• 17 grudnia - 25 stycznia -- nabór na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"
 • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
 • Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca

  To już pewne. Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, zostanie uruchomiony 18 marca. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania […]

  Czytaj więcej »
 • Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2017 rok

  Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił na konferencji prasowej zaktualizowany harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na rok 2017. Istotne zmiany dotyczą naborów na wsparcie dla małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działaności rolniczej. W obydwu przypadkach będą dwa nabory. Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących […]

  Czytaj więcej »
 • Dodatkowe przychody a ubezpiecznie w KRUS

  KRUS informuje na swojej stronie internetowej o zmianach w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników. Zmiany dotyczą rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych. od 31 grudnia 2016 […]

  Czytaj więcej »
 • Od 18 stycznia sprawy związane z młodym rolnikiem wracają do OR

  Jak już informowaliśmy na łamach serwisu, wszelkie sprawy związane z obsługą wniosków w ramach „Premii dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020 trafią z dniem 18 stycznia do Oddziałów Regionalnych. Od wyżej wymienionej daty sprawy będzie rozpatrywał Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie Państwa gospodarstwa. Kompletne akta sprawy w ramach „Premii dla […]

  Czytaj więcej »
 • Wnioski o dopłaty do materiału siewnego od 15 stycznia

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego […]

  Czytaj więcej »
 • Rozliczenie II raty pożyczki na na sfinansowanie należności publicznoprawnych

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że w ciągu miesiąca od wypłacenia drugiej raty pożyczki na sfinansowanie należności publicznoprawnych pożyczkobiorca musi udokumentować spłatę nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach tej raty pożyczki. Pożyczkobiorca musi przedstawić w BP ARiMR dowód wpłaty  albo oświadczenie lub zaświadczenie podmiotu, na rzecz którego przypada należność o spłaconej kwocie należności. Niezłożenie […]

  Czytaj więcej »
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw w PROW 2014-2020

  W I kwartale 2017 roku przewidziany jest nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw. Jest to wsparcie w wysokości 60 000 PLN. Poniżej przedstawiamy warunki uzyskania pomocy. Kto może otrzymać pomoc? Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.: • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: ◦gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk […]

  Czytaj więcej »
 • Jakie nabory w 2017 roku?

  Wiadomo, o jakie wsparcie finansowane w ramach PROW 2014 – 2020 będzie można się ubiegać w roku 2017. Poniżej wstępne terminy przyjmowania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2017. Opis przygotowany na podstawie harmonogramu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaznaczamy, że podane poniżej informacje mogą ulec zmianie. Restrukturyzacja małych gospodarstw – I […]

  Czytaj więcej »
 • Usługi on-line w KRUS

  Nie jest to informacja dotycząca funduszy unijnych aczkolwiek warto o niej wspomnieć na łamach serwisu. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła możliwość korzystania z systemu eKRUS.gov.pl. Jak informuje na swojej stronie Kasa, portal eKRUS przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS: rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz członków ich rodzin, zgłoszonych za pośrednictwem KRUS […]

  Czytaj więcej »
 • Zmiany w Premiach dla młodych rolników

  Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nowelizacja uwzględnia przeniesienie obsługi […]

  Czytaj więcej »
 • W 2017 roku zmiany w dopłatach

  Zmiany dotyczą wsparcia związanego z produkcją. W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o zmianach w systemie płatności bezpośrednich, które zostały wprowadzone tą ustawą, jak również o zmianach, których wprowadzenie jest planowane poprzez zmiany […]

  Czytaj więcej »
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

  Posiadasz stare odmiany drzew owocowych? Warto przyjrzeć się możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy. Pakiet 3 Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew wchodzi w skład działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020. Celem jest zachowanie powierzchni sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, środowiska życia wielu organizmów, tradycyjnego sposobu uprawy i charakterystycznego elementu krajobrazu wiejskiego. Pakiet skierowany jest do beneficjentów, którzy uczestniczą w […]

  Czytaj więcej »
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w PROW 2014-2020

  Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej to działanie, dzięki któremu będzie możliwość uzyskania 100 000 PLN na swój własny biznes. Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy to I kwartał 2017 roku. Przedstawiamy warunki otrzymania dotacji. Kto może starać się o wsparcie? Premię może otrzymać osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy co […]

  Czytaj więcej »
 • Rolnictwo zrównoważone w PROW 2014-2020

  Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone jest kontynuacją, z pewnymi modyfikacjami, Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone wdrażanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Celem wdrażania pakietu 1 jest promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie. Wsparcie w ramach tego pakietu promuje racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody, ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, przeciwdziałanie […]

  Czytaj więcej »
 • Jak obliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa?

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała kalkulator do obliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO). Kalkulator obliczania SO pozwala na określenie wielkości ekonomicznej gospodarstw na podstawie współczynników Standardowej Produkcji „2010” (SO „2010”). Kalkulator nie obejmuje działalności nie ujętych we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (np. ryb i zwierząt futerkowych). Agencja zastrzega, że otrzymany wynik może mieć jedynie charakter poglądowy oraz […]

  Czytaj więcej »

Back to Top