• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Wkrótce nabór na obszary A, B, C w modernizacji gospodarstw rolnych
 • Jakie nabory przed nami

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przedstawiło zaktualizowany harmonogram naborów wniosków do końca 2018 roku.  W lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie „Wsparcia dla szkolenia doradców”, a w sierpniu na „Transfer wiedzy i działalność informacyjną”. W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”; […]

  Czytaj więcej »
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

  Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” w ramach PROW 2014 – 2020. O wsparcie mogą starać się rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, położone na obszarach objętych ASF, którzy zdecydują się na zaprzestanie chowu i hodowli świń. Żeby […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się kolejny nabór na modernizację

  Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt – maksymalna pomoc wynosi 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego – maksymalna pomoc wynosi 500 tys. zł; rozwojem produkcji bydła mięsnego – […]

  Czytaj więcej »
 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie tylko do 26 czerwca

  Wniosek o przyznanie dopłat za 2017 r.  można było składać terminie od 15 marca do 31 maja. Kto nie zdążył zrobić tego w tym terminie, może to zrobić jeszcze w ciągu kolejnych 25 dni, czyli do 25 czerwca. Ponieważ ten dzień wypada w niedzielę, dlatego ostateczny termin na złożenia wniosków upływa w poniedziałek 26 czerwca. Rolnicy, […]

  Czytaj więcej »
 • 4766 wniosków o premie dla młodych rolników

  26 maja 2017 roku zakończył się nabór wniosków o „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020. O 100 tys. zł  mogła ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. […]

  Czytaj więcej »
 • Trwa nabór wniosków o zwrot za materiał siewny

  Nabór wniosków o o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty upływa 25 czerwca br. W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 26 […]

  Czytaj więcej »
 • Zmiany dotyczące dywersyfikacji upraw w 2017 roku

  ARiMR informuje, że zmianie ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z 15 maja na 1 czerwca, a zakończenia z 15 lipca na 31 lipca. Wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych […]

  Czytaj więcej »
 • Agencja wypłaciła ponad 96 % płatności obszarowych za 2016 rok

  Do 31 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,13 mld zł, czyli 96,75 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016. To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania miesiąc przed wyznaczonym przez UE terminem. Zgodnie z unijnym prawem, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok […]

  Czytaj więcej »
 • Dopłaty 2017 przedłużone do 31 maja

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku. Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających […]

  Czytaj więcej »
 • Wydłuża się czas na rozpatrywanie wniosków o Modernizację gospodarstw rolnych

  Wydłuża się czas na rozpatrywanie wniosków o Modernizację gospodarstw rolnych. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się projekt rozporządzenia. Nowelizacja określa przedłużenie terminu do 28 czerwca. Ma to związek z wydłużającą się weryfikacją wniosków. Agencja rozpatrzy wnioski o modernizację do 28 czerwca Część złożonych dokumentów wymaga poprawy przez beneficjentów. Duża cześć wniosków w […]

  Czytaj więcej »
 • Ponad 7000 wniosków na małe gospodarstwa

  Zakończył się nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski złożyło ponad 7000 osób. Liczba ta ulegnie zwiększeniu ponieważ rolnicy mieli możliwość wysłania dokumentów przesyłką pocztową. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie mogła ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków dla młodych rolników

  27 kwietnia 2017 roku rozpoczął się nabór wniosków dla młodych rolników. Przyjmowanie wniosków potrwa do 28 maja br. O  wsparcie może ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W przypadku ich braku, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Przed złożeniem […]

  Czytaj więcej »
 • Dopłaty 2016 spływają na konta rolników

  Około 90 % uprawnionych beneficjentów otrzymało już dopłaty bezpośrednie za 2016 rok. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Agencja wypłaciła do tej pory na ten cel ponad 13 mld złotych. Dopłaty 2016 spływają na konta rolników W 2016 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,351 mln rolników. Całkowita kwota przeznaczona na ten […]

  Czytaj więcej »
 • Kredyty klęskowe w 2017 roku

  13 kwietnia 2017 r. ARiMR udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł na limity akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Łączna kwota środków na udzielenie kredytów klęskowych w 2017 r. wynosi 1 mld zł. Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków dla przetwórców

  Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój„. Kto może złożyć wniosek? O pomoc może starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej […]

  Czytaj więcej »

Back to Top