[text-slider]
 • Będą zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich 2017

  Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w Polsce z 50 do 70%. Zwiększenie poziomu zaliczek ma związek z wystąpieniem w Polsce niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Będą zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich 2017 Oznacza to, że począwszy od 16 października br. rolnicy w całej Polsce będą mogli otrzymać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. w zwiększonej wysokości. Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w bieżącej kampanii zostanie […]

  Czytaj więcej »
 • pomoc techniczna

  Można składać wnioski o pomoc techniczną

  Pomoc techniczna Od 31 stycznia 2017 r. można ubiegać się o przyznanie Pomocy technicznej w ramach PROW 2014 – 2020. Wnioski o wsparcie można składać w Centrali ARiMR osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. O pomoc mogą ubiegać się: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Ministerstwo Finansów; podmioty, którym zostaną delegowane zadania instytucji zarządzającej i agencji płatniczej; podmioty zaangażowane w działania związane z funkcjonowaniem […]

  Czytaj więcej »
 • Rolnicy otrzymali już ponad 9 mld złotych na zaliczki dopłat bezpośrednich

  Na 22 listopada 2016 rolnicy otrzymali już ponad 9 mld złotych tytułem zaliczek na dopłaty bezpośrednie. Na razie płatności otrzymało około 1,3 mln uprawnionych beneficjentów. Dodatkowo do rolników trafiło 571,58 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz 66,4 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za 2016 rok. Te dwa rodzaje dopłat są również wypłacane od 17 października. ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR wypłaca zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich

  Agencja Restruktuyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w ciagu dwóch dni wypłaciła ponad 1 mld zł z tytułu zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2016 rok. Pieniądze trafiły na konta 153 tysięcy rolników. Dodatkowo rozpoczęła się wypłata płatności ONW (ponad 12 mln zł) oraz płatności rolnośrodowiskowych (ponad 3 mln zł). Zaliczki trafią do wszystkich rolników, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie.   źródło: ARiMR

  Czytaj więcej »
 • Od 17 października ARiMR wypłaca zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich

  Do 17 października do 30 listopada 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacać zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Zaliczki w wysokości 70 % wszystkich rodzajów płatności dostaną wnioskodawcy, których wnioski złożone wiosną zostały prawidłowo zweryfikowane.   źródło: ARiMR    

  Czytaj więcej »
 • Stawki dopłat bezpośrednich 2016 w projekcie rozporządzenia

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie stawek poszczególnych płatności za rok 2016. Jak wcześniej informowaliśmy dopłaty bezpośrednie będą przeliczane na podstawie kursu z ostatniego dnia września 2016 roku – 4,3192 zł/euro. W planach jest także wypłata zaliczek stanowiących 70 % wszystkich rodzajów płatności. Takie rozwiązanie miałoby obowiązywać od 17 października 2016. Proponowane stawki w 2016 roku : Jednolita płatność […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejność przysługiwania pomocy – młody rolnik 2016

  ARiMR zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy i ustaliła kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla młodych rolników wg liczby punktów przyznanych poszczególnym wnioskom na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu. Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się wojewódzkie listy określające kolejność przysługiwania pomocy w zakończonym w kwietniu naborze na „Premie dla młodych rolników”. Listy są dostępne tutaj.   źródło: ARiMR

  Czytaj więcej »
 • Ponad 10 mld złotych na zaliczki dopłat

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 1 grudnia 2016 na konta rolników z tytułu zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich wpłynie ponad 10 mld złotych. Spowodowane jest to ciężką sytuacją na rynkach rolnych. Zaliczki będą wypłacane od 17 października dla wszystkich rolników i będą dotyczyć wszystkich rodzajów płatności. 30 września 2016 r. znany będzie kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. i rozpoczną […]

  Czytaj więcej »
 • Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich w wysokości 70 % od 17 października

  Centrum Informacyjne Rządu informuje, że Komisja Europejska zgodziła się na podwyższenie do 70 proc. wysokości wypłacanych w 2016 r. zaliczek dopłat bezpośrednich, co wynika z troski o rolników unijnych mających poważne trudności finansowe i problemy z płynnością finansową. Biorąc to pod uwagę Rada Ministrów zgodziła się na rozpoczęcie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty 70 proc. zaliczek dopłat bezpośrednich – od 17 października do 30 listopada 2016 r. Zaliczki […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków na małe przetwórstwo dla rolników

  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 29 września do 28 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie „Wsparcia na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. W ramach tego naboru  o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegający ubezpieczeniu  społecznemu rolników w pełnym zakresie. Ważnym warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów […]

  Czytaj więcej »
 • Będą zaliczki na dopłaty bezpośrednie 2016

  Na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za rok 2016. W projekcie proponuje się zaliczki były wypłacane jako iloczyn 70 % danej płatności i powierzchni obszaru zatwierdzonego (dotyczy jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności do roślin wysokobiałkowych, płatności do chmielu, płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do buraków cukrowych, […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 rok

  Jak co roku 1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 rok. Wnioski o płatności obszarowe złożyło 1,35 mln beneficjentów. Na wypłatę przeznaczono 1,49 mld zł. Od 1 grudnia 2015 roku płatności będą realizowane dla tych rolników, którzy ubiegają się o orzynanie wyłącznie: jednolitej płatności obszarowej do 7 ha, płatności redystrybucyjnej, płatności za zazielenianie, płatności do krów, płatności do bydła, płatności […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończono wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich 2015

  30 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. Operacja ta rozpoczęła się 16 października i w tym czasie na konta bankowe 1,073 mln rolników trafiło blisko 2,7 mld zł. Uruchomienie wypłaty zaliczek miało na celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy i było możliwe dzięki działaniom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaliczki otrzymali rolnicy, którzy nie zostali objęci kontrolami […]

  Czytaj więcej »
 • Zwiększenie środków na wypłatę zaliczek dopłat obszarowych

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, Minister Finansów, decyzją z dnia 23 listopada 2015 roku zwiększył o kwotę 1 mld 386 mln złotych wydatki na realizację do końca listopada br. zaliczek na dopłaty bezpośrednie dla producentów rolnych w ramach kampanii 2015 roku. Przypominamy, że zaliczki wynoszą odpowiednio: 226,85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej, 85,86 zł/ha w przypadku […]

  Czytaj więcej »
 • Zaliczki w ramach PROW 2014-2020

  12 listopada 2015 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zaliczka jest udzielana beneficjentowi na wniosek, jeżeli przewiduje to umowa o przyznaniu pomocy. jest udzielana beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji operacji oraz jest wypłacana beneficjentowi jednorazowo albo w transzach, w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o przyznaniu pomocy, w wysokościach nie większych niż […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych