[text-slider]
 • Zalesianie 2016 – lista rankingowa

  3 października 2016 roku Agencja Resrutkuryzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę rankingową, która określa kolejność przysługiwania pomocy na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” PROW 2014-2020. Nabór na powyższe poddziałanie odbył się 1 czerwiec – 1 sierpień 2016. Jak informuje […]

  Czytaj więcej »
 • Wkrótce nabór na zalesianie

  Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”. Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie lasu wynosi od 5 tys. zł do 7,6  tys. zł na hektar i jest uzależniona od m.in. od gatunków posadzonych drzew, nachylenia terenu. Dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną stosując ogrodzenie […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR publikuje listę rankingową w ramach naboru na zalesienie

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym czasie złożono w skali kraju 1074 takich wniosków. ARiMR po przeprowadzeniu, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór na zalesianie

  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17 sierpnia 2015 był ostatnim dniem składania wniosków w ramach „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” PROW 2014-2020. Dotychczas do Agencji wpłynęło około 1000 wniosków. Liczba ta może się zwiększyć ponieważ dokumenty można było przesyłać drogą pocztową. Złożone wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności […]

  Czytaj więcej »
 • Do 17 sierpnia potrwa jeszcze nabór wniosków na zalesianie

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze do 17 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przedmiotowe działanie jest kontynuacją działań zalesieniowych realizowanych w ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013. Pomoc w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” udzielana jest […]

  Czytaj więcej »
 • Wkrótce nabór na zalesianie

  Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą na ten cel otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa specjalne wsparcie. Pomoc będzie udzielana w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Oprócz rolników mogą się o nią ubiegać także jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych