[text-slider]
 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych w PROW 2014-2020

  Już wkrótce bo pod koniec października 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kto może starać się o dotację? O wsparcie może wnioskować firma, która wykonuje działalność gospodarczą przez minimum 2 lata w zakresie co najmniej […]

  Czytaj więcej »
 • 500 tyś na rozwój usług rolniczych – wkrótce nabór

  Od 31 października do 29 listopada potrwa nabór wniosków o pomoc finansową na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowane ze środków PROW 2014 – 2020. Kto może ubiegać się o wsparcie? O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych – szczegółowe warunki przyznania pomocy

  10 listopada 2015 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020. Kto może skorzystać z tego poddziałania? Osoba fizyczna, osoba prawna, która prowadzi mikroprzedsiębiorstwo, która wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych. Przedsiębiorstwa mieć we wpisie do ewidencji […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych