[text-slider]
 • Rozwój usług rolniczych - listy rankingowe

  Rozwój usług rolniczych – listy rankingowe

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listy rankingowe, przedstawiające kolejność przysługiwania pomocy w  w ramach operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborze przeprowadzonym w terminie 31 października – 29 listopada 2016 r. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy  zawarte w Rozporządzeniu […]

  Czytaj więcej »
 • Dotacja 300 tyś na rozwój firm

  Dotacja 300 tyś na rozwój firm to wsparcie dla podmiotów będących mikro lub małym przedsiębiorstwem. Siedziba lub oddział firmy musi znajdować się na terenie objętym przez Lokalną Grupę Działania. Podmiot, który ubiega się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku do LGD wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal ją wykonuje. Biznesplan wnioskodawcy zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy […]

  Czytaj więcej »
 • 500 tyś na rozwój usług rolniczych – wkrótce nabór

  Od 31 października do 29 listopada potrwa nabór wniosków o pomoc finansową na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowane ze środków PROW 2014 – 2020. Kto może ubiegać się o wsparcie? O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla […]

  Czytaj więcej »
 • Harmonogram naborów PROW 2014-2020

  21 stycznia na konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiony został harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Poniżej poszczególne terminy naborów.   Premie dla młodych rolników – marzec 2016 Modernizacja gospodarstw rolnych (obszary A,B, C,D) – marzec 2016 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – czerwiec 2016 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – sierpień 2016 […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój usług rolniczych – pierwsze informacje o warunkach uzyskania wsparcia

  Pojawił się projekt rozporządzenia regulującego zasady i warunki otrzymania wsparcia w ramach „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt jest w fazie konsultacji. Kto może uzyskać wsparcie? Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, prawnej działającej jako mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, która działa na rynku co najmniej 2 lata obrotowe i wykonuje działalność gospodarczą związaną z usługami […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych