• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Jakie nabory przed nami

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przedstawiło zaktualizowany harmonogram naborów wniosków do końca 2018 roku.  W lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie „Wsparcia dla szkolenia doradców”, a w sierpniu na „Transfer wiedzy i działalność informacyjną”. W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”; […]

  Czytaj więcej »
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

  Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” w ramach PROW 2014 – 2020. O wsparcie mogą starać się rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, położone na obszarach objętych ASF, którzy zdecydują się na zaprzestanie chowu i hodowli świń. Żeby […]

  Czytaj więcej »
 • Ponad 7000 wniosków na małe gospodarstwa

  Zakończył się nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski złożyło ponad 7000 osób. Liczba ta ulegnie zwiększeniu ponieważ rolnicy mieli możliwość wysłania dokumentów przesyłką pocztową. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie mogła ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw

  Rozpoczął się nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. Od 30 marca do 28 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Pomoc to forma premii w wysokości 60 tys. zł. W roku bazowym wielkość ekonomiczna gospodarstwa wnioskodawcy nie może przekroczyć 10 000 euro. Osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i […]

  Czytaj więcej »
 • Będą zmiany w PROW na obszarach ASF

  Będą zmiany w PROW na obszarach ASF. Pojawiły się projekty rozporządzeń zmieniające rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” dla obszarów objętych ASF. W Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej proponuje się aby umożliwić otrzymanie pomocy rolnikom, którzy zdecydują się trwale zaprzestać chowu lub hodowli świń na […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczyna się nabór na restrukturyzację małych gospodarstw

  30 marca 2017 roku rozpoczyna się nabór na restrukturyzację małych gospodarstw. Przyjmowanie wniosków potrwa do 28 kwietnia. Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach […]

  Czytaj więcej »
 • Punktacja w restrukturyzacji małych gospodarstw

  Punktacja w restrukturyzacji małych gospodarstw

  Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw„. Potencjalny beneficjent ma szansę otrzymać premię w wysokości 60 000 PLN. Jak będzie wyglądać punktacja w Restrukturyzacji małych gospodarstw? W pierwszej kolejności pomoc będzie przyznana wnioskodawcom z największą ilością punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli uzyska się minimum 10 pkt. O […]

  Czytaj więcej »
 • Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2017 rok

  Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił na konferencji prasowej zaktualizowany harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na rok 2017. Istotne zmiany dotyczą naborów na wsparcie dla małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działaności rolniczej. W obydwu przypadkach będą dwa nabory. Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących […]

  Czytaj więcej »
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw w PROW 2014-2020

  W I kwartale 2017 roku przewidziany jest nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw. Jest to wsparcie w wysokości 60 000 PLN. Poniżej przedstawiamy warunki uzyskania pomocy. Kto może otrzymać pomoc? Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.: • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: ◦gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk […]

  Czytaj więcej »
 • Jakie nabory w 2017 roku?

  Jakie nabory w 2017 roku? Wiadomo, o jakie wsparcie finansowane w ramach PROW 2014 – 2020 będzie można się ubiegać w roku 2017. Poniżej wstępne terminy przyjmowania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2017. Opis przygotowany na podstawie harmonogramu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaznaczamy, że podane poniżej informacje mogą ulec zmianie. […]

  Czytaj więcej »
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw w oddziałach regionalnych?

  Wszystko na to wskazuje, że obsługą wniosków na Restrukturyzację małych gospodarstw będą zajmować się pracownicy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiany związane są z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych […]

  Czytaj więcej »
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – wstępne zasady i warunki otrzymania pomocy

  Pojawił się projekt rozporządzenia, który określa warunki i zasady otrzymania premii 60 000 PLN na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc będzie przyznana osobie, która jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego. Wielkość ekonomiczna […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejne nabory z PROW 2014-2020 jeszcze w tym roku

  – W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020. Moją intencją jest jak najszybsze, wejście w życie […]

  Czytaj więcej »

Back to Top