[text-slider]
 • Rozpoczął się nabór dla przetwórców

  ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Nabór potrwa do 29 kwietnia. O pomoc mogą wnioskować firmy,  które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór dla zakładów przetwórczych

  Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będzie można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Pomoc taka skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Lista rodzajów […]

  Czytaj więcej »
 • Wyniki naboru na małe przetwórstwo

  ARiMR przeprowadziła od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW na lata 2014-2020. W naborze uczestniczyli rolnicy będący osobami fizycznymi, domownicy lub małżonkowie tych rolników jeżeli podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, oraz podejmują wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Pomoc jest […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków dla przetwórców

  Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój„. Kto może złożyć wniosek? O pomoc może starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności. Warunkiem przyznania pomocy jest również to, […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków na przetwórstwo z sektora rolno-spożywczego

  Nabór wniosków na przetwórstwo z sektora rolno-spożywczego. Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. O pomoc mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych […]

  Czytaj więcej »
 • Jakie nabory w 2017 roku?

  Jakie nabory w 2017 roku? Wiadomo, o jakie wsparcie finansowane w ramach PROW 2014 – 2020 będzie można się ubiegać w roku 2017. Poniżej wstępne terminy przyjmowania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2017. Opis przygotowany na podstawie harmonogramu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaznaczamy, że podane poniżej informacje mogą ulec zmianie. Restrukturyzacja małych gospodarstw – I kwartał 2017 Płatności dla rolników […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór na małe przetwórstwo

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy dla małych przetwórców. Wsparcie przeznaczone jest dla rolników. Warunkiem uzyskania pomocy było podjęcie wykonywania działalności gospodarczej związanej z przetwarzaniem produktów rolnych. ARiMR przypomina, że beneficjenci tego poddziałania mogą rozpocząć działalność gospodarczą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy i nie później niż trzy miesiące od dnia jej zawarcia. Nie jest znana liczba złożonych wniosków […]

  Czytaj więcej »
 • Więcej przetwórców z naboru 2015 otrzyma pomoc

  Zwiększono limit środków w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014 – 2020. Oznacza to, że więcej wnioskodawców, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w 2015 roku, otrzyma pomoc. Dzięki nowelizacji rozporządzenia łączna pula środków na taką pomoc została powiększona z 103 mln euro do 166 mln euro. Dla przetwórców z województwa mazowieckiego zamiast 16 mln euro […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków na małe przetwórstwo dla rolników

  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 29 września do 28 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie „Wsparcia na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. W ramach tego naboru  o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegający ubezpieczeniu  społecznemu rolników w pełnym zakresie. Ważnym warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów […]

  Czytaj więcej »
 • Wsparcie dla przetwórców – ukazała się lista rankingowa

  29 marca 2016 roku na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazały się listy rankingowe określające kolejność przysługiwania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór został przeprowadzony od 1 do 30 grudnia 2015. Po weryfikacji wniosków powstały dwie listy. Na pierwszej znajdują się podmioty z województwa mazowieckiego. Na drugiej […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór wniosków od przetwórców

  ARiMR zarejestrowała ponad 800 wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” należącego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nabór trwał od 1 grudnia 2015 do 30 grudnia 2015. O dofinansowanie w tym naborze mogły starać się tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze. Wnioski złożone przez beneficjentów poddane zostaną teraz ocenie […]

  Czytaj więcej »
 • Półmetek przyjmowania wniosków na pomoc dla przetwórców

  Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje  wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Do 11 grudnia do ARiMR wpłynęło 6 takich wniosków, w których przetwórcy ubiegają się o przyznanie dofinansowania w wysokości 12,36 mln zł. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej […]

  Czytaj więcej »
 • Dotacja na przetwórstwo – rozpoczął się nabór dla firm

  Od 1 do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach poddziałania”Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, które finansowane było  z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, choć są w niej nowe elementy. Pomoc w ramach poddziałania […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych