[text-slider]
 • Wyniki naboru dla przekazujących gospodarstwa

  ARiMR udostępniła listy rankingowe określające wyniki naboru dla przekazujących gospodarstwa. Nabór wniosków przeprowadzony był w dniach od 25 września do 24 października 2017 r. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki: jest wpisana do ewidencji producentów; jest pełnoletnia; uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw; przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór dla przekazujących gospodarstwa

  Zakończył się nabór dla przekazujących gospodarstwa. O pomoc w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” wystąpiło 189 osób. Jak informuje ARiMR, nie jest  to liczba ostateczna. Wnioski można było wysyłać drogą pocztową. Zapewne większa ilość wnioskodawców zdecydowała się na takie rozwiązanie. Jaką pomoc otrzyma przekazujący? Wysokość pomocy obliczana […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków dla przekazujących gospodarstwo

  Od 25 września do 24 października 2017 r. ARiMR przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki: jest wpisana do ewidencji producentów; jest pełnoletnia; uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw; przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu […]

  Czytaj więcej »
 • Przekazywanie małych gospodarstw – pojawiły się listy rankingowe

  18 listopada 2016 r. ARiMR opublikowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy rolnikom, którzy zdecydowali się przekazać swoje gospodarstwa. Wnioski o przyznanie  „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można było składać od 12 września do 11 października 2016 r. W najbliższym czasie Agencja będzie przesyłać decyzje. Rolnicy którzy je otrzymają będą mieli 90 […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych