• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - I kwartał 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - I kwartał 2018
 • Zakończył się nabór dla przekazujących gospodarstwa

  Zakończył się nabór dla przekazujących gospodarstwa. O pomoc w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” wystąpiło 189 osób. Jak informuje ARiMR, nie jest  to liczba ostateczna. Wnioski można było wysyłać drogą pocztową. Zapewne większa ilość wnioskodawców zdecydowała się na takie rozwiązanie. […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków dla przekazujących gospodarstwo

  Od 25 września do 24 października 2017 r. ARiMR przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki: jest wpisana do ewidencji producentów; jest pełnoletnia; uczestniczy w […]

  Czytaj więcej »
 • Przekazywanie małych gospodarstw – pojawiły się listy rankingowe

  18 listopada 2016 r. ARiMR opublikowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy rolnikom, którzy zdecydowali się przekazać swoje gospodarstwa. Wnioski o przyznanie  „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można było składać od 12 września do 11 października 2016 r. W najbliższym czasie Agencja będzie […]

  Czytaj więcej »

Back to Top