[text-slider]
 • Koniec naboru na modernizację

  W terminie od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można było ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Nabór związany był z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Dotychczas w ARiMR zarejestrowano 280 wniosków o takie wsparcie. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ część rolników złożyła wnioski za pośrednictwem poczty lub biur powiatowych ARiMR. Minie […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór o premie dla młodych rolników

  Agencja zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”. Dokumenty można było składać w okresie od 29 czerwca do 30 lipca. W tegorocznym naborze wnioskodawcy złożyli ponad 3000 wniosków. Nie jest to liczba ostateczna. Nie wszyscy zdecydowali się zrobić to w OR ARiMR. Część młodych rolników zdecydowała się wysłać dokumenty za pośrednictwem poczty i minie trochę czasu zanim dotrą one do ARiMR. W pierwszej kolejności pomoc […]

  Czytaj więcej »
 • Więcej pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych

  5 lipca 2018 roku zmieniły się wysokości limitów limitów środków środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań w PROW 2014-2020. Tym samym całkowity limit środków finansowych dla modernizacji gospodarstw rolnych obszar D wzrósł z 609 467 898 euro do 755 175 874 euro i stanowi obecnie równowartość ok. 3,2 mld zł. Agencja szacuje, że pomoc otrzyma dodatkowo ok. […]

  Czytaj więcej »
 • Ponad 3500 wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw

  Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.  można było składać wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Można było to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Do 16 lipca do ARiMR wpłynęło ok. 3,5 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia. Dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory […]

  Czytaj więcej »
 • Ogłoszono nabór na wsparcie dla grup producentów

  Wnioski o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014 – 2020 można składać od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wsparcie takie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Ponadto o pomoc mogą ubiegać się grupy producentów, które m.in.: zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie […]

  Czytaj więcej »
 • Punktacja w premiach na działalność pozarolniczą 2018

  Wkrótce odbędzie się nabór wniosków na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Dzięki wsparciu otrzymamy 100 tyś zł na swój biznes na obszarach wiejskich. W 2018 roku zmieniły się przepisy. Umożliwia to m.in rozszerzenie katalogu beneficjentów. O tym, kto może otrzymać pomoc pisaliśmy niedawno.   Kto może starać się o 100 tyś na działalność pozarolniczą?   O tym kto otrzyma pomoc decyduje lista rankingowa. O kolejności na liście […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór na restrukturyzację małych gospodarstw

  Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw” finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone […]

  Czytaj więcej »
 • Ukazały się listy rankingowe Modernizacja 2018

  Agencja ogłosiła kolejność przysługiwania pomocy w ramach naboru w obszarze D na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wnioski można było składać od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach […]

  Czytaj więcej »
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2018

  Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc skierowana jest do osób, które chciałyby rozpocząć prowadzenie własnego biznesu. Do otrzymania jest 100 tyś zł. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza rata to 80 tyś zł. Wypłacana jest na wniosek o płatność. Pozostałe 20 tyś zł Agencja przekaże beneficjentowi po realizacji biznesplanu.   Kto może otrzymać pomoc? […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejny nabór na modernizację gospodarstw rolnych

  Od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych. Nabór związany jest z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór na Premie dla młodych rolników 2018

  Agencja ogłosiła nabór na Premie dla młodych rolników. Wnioski będzie można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 roku.   Dla kogo pomoc?     Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.: w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat; posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub […]

  Czytaj więcej »
 • Jak otrzymać 60 tyś na restrukturyzację małych gospodarstw

  Restrukturyzacja małych gospodarstw to bezzwrotna premia w wysokości 60 000 PLN. Pomoc skierowana jest dla małych gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest nie większa niż 10 000 euro. Środki wypłacane są w dwóch transzach. Pierwsza płatność w wysokości 48 000 PLN. Pozostałe 12 000 PLN wnioskodawca otrzyma po realizacji założeń biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.   Kto może otrzymać pomoc?   Pomoc […]

  Czytaj więcej »
 • Oblicz wielkość ekonomiczną swojego gospodarstwa

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przygotował prostą aplikację do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można ustalić sobie czy spełnione są kryteria dostępu do niektórych działań PROW 2014-2020 Zamieszczony poniżej kalkulator CDR_SO_2010_test jest do pobrania i zainstalowania na komputerze i zawiera krótką instrukcję jego obsługi. Pamiętajmy o włączeniu makr. Link do aplikacji http://cdr.gov.pl/images/Brwinow/do_pobrania/2017/CDR_Kalkulator_SO_2010_test.xls źródło: CDR

  Czytaj więcej »
 • Nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw 2018

  Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Jest to drugi nabór w ramach PROW 2014-2020. Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.: jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 […]

  Czytaj więcej »
 • Będą zmiany w Premiach dla młodych rolników

  O potencjalnych zmianach w Premiach dla młodych rolników pisaliśmy już w styczniu b.r. W wykazie prac legislacyjnych MRiRW pojawiła się garstka kolejnych informacji. Zwiększeniu ulegnie dopuszczalny okres prowadzenia działalności rolniczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Do tej pory było to 18 miesięcy. Po nowelizacji termin wydłuży się do 24 miesięcy. Pojęcie „urządzanie gospodarstwa” zastąpi pojęcie „rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie”. Dodatkowo uelastyczni się podejście do sposobu […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych