[text-slider]
 • Przypominamy młodym rolnikom z PROW 2007-2013

  W ubiegłorocznym naborze w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożono ponad 23 tysiące wniosków. Pierwsza lista określona kolejność przysługiwania pomocy została opublikowana w sierpniu 2014 roku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji wnioskodawca mógł przejąć grunty wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, ubezpieczyć się jako rolnik i aplikować o premię. Minął już ponad rok od tego faktu. Przypominamy […]

  Czytaj więcej »
 • 16839 otrzyma premię w ramach „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z PROW 2007-2013

  Dzięki zwiększeniu o 53,587 mln euro środków na wsparcie młodych rolników w ramach PROW 2007 – 2013, dodatkowe ponad 2,5 tys. osób spośród ubiegających się o taką pomoc wiosną 2014 roku otrzyma stutysięczne premie na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. W ten sposób łączna liczba młodych rolników, którzy mogą otrzymać pomoc w ramach ubiegłorocznego naboru zwiększyła się do 16 839. Otwórz uaktualnioną listę z 1 września 2015 […]

  Czytaj więcej »
 • Pojawiła się zaktualizowana lista rakingowa „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z PROW 2007-2013

  Komunikat Prezesa ARiMR z 19 września 2014 r. dotyczący aktualizacji krajowej listy określającej kolejność przysługiwania pomocy wnioskodawcom, którzy w 2014 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013. Na liście rankingowej zamieszczonej przez Prezesa Agencji w dniu 13 sierpnia 2014 roku, określającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju […]

  Czytaj więcej »
 • Upływa ostateczny termin składania wniosków o wypłatę pomocy technicznej PROW 2007-2013

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1237, z późn. zm.). uprzejmie informujemy, że 15 sierpnia 2015 r. upływa ostateczny termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy […]

  Czytaj więcej »
 • Jest zgoda na przesunięcie dodatkowych pieniędzy dla 2900 młodych rolników

  Jest zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie około 54 mln euro na program wsparcia dla młodych rolników. Dzięki temu pomoc otrzyma dodatkowo około 2900 osób. O sukcesie negocjacji z Brukselą poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki po spotkaniu, które odbył z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem. – Dzięki wsparciu w wysokości 100 tys. zł,  gospodarstwa rolników zwiększą swój potencjał ekonomiczny i poprawią rentowność, co z kolei […]

  Czytaj więcej »
 • Więcej czasu na wypłatę pomocy w ramach kilku działań objętych PROW 2007-2013

  Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Chodzi o działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych; Modernizacja gospodarstw rolnych; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Przywracanie potencjału produkcji rolnej […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejne dodatkowe pieniądze dla młodych rolników

  Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 zgodził się na zwiększenie budżetu pomocy dla młodych rolników o kwotę 103,2 mln euro. Środki zostały przesunięte z działań, które nie cieszyły się tak dużą popularnością jak właśnie program „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. – Dziękuję Państwu za podjęcie decyzji o przesunięciu tych pieniędzy. To dobra informacja dla wszystkich beneficjentów unijnych środków, którzy nie przekroczyli 40 roku życia. Celujemy w pełne, stuprocentowe wykorzystanie […]

  Czytaj więcej »
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 – obowiązki beneficjenta

  Trwający od 15 maja do 21 czerwca 2014 roku nabór w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Decyzję o przyznaniu pomocy do 10.03.2015 otrzymało 8829 wnioskodawców. Czekamy także na zgodę Komisji Europejskiej w zakresie przesunięcia dodatkowych środków ze starej perspektywy finansowej. Każdy beneficjent tego działania musi: prowadzić gospodarstwo rolne 5 lat od wypłaty środków na konto bankowe, pozostać ubezpieczony […]

  Czytaj więcej »
 • Są dodatkowe pieniądze dla młodych rolników

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie dodatkowych 23 mln euro dla wnioskodawców działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013. Na dotychczas obowiązującej liście określającej kolejność przysługiwania pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znajdowało się ok. 7,8 tys. rolników, których wnioski mieściły się w limicie środków przeznaczonych na takie […]

  Czytaj więcej »
 • Przywracanie potencjału – lista rankingowa

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę rankingową w ramach siódmego naboru w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013. Wnioski złożyło 1535 osób. Na tzw. „zielonej liście” znajduje się w tej chwili 871 osób (stan na 30 stycznia 2015). Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, do momentu, gdy kolejność […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejna aktualizacja listy w „Modernizacji gospodarstw rolnych”

  Ogólnopolska lista określająca kolejność przysługiwania pomocy wnioskodawcom działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013, którzy ubiegali się o wsparcie w naborach przeprowadzonych w latach 2011 – 2013 Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013 w naborach przeprowadzonych w 2011 r. lub 2012 r. lub 2013 r. zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych