[text-slider]
 • Punktacja w premiach na działalność pozarolniczą 2018

  Wkrótce odbędzie się nabór wniosków na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Dzięki wsparciu otrzymamy 100 tyś zł na swój biznes na obszarach wiejskich. W 2018 roku zmieniły się przepisy. Umożliwia to m.in rozszerzenie katalogu beneficjentów. O tym, kto może otrzymać pomoc pisaliśmy niedawno.   Kto może starać się o 100 tyś na działalność pozarolniczą?   O tym kto otrzyma pomoc decyduje lista rankingowa. O kolejności na liście […]

  Czytaj więcej »
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2018

  Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc skierowana jest do osób, które chciałyby rozpocząć prowadzenie własnego biznesu. Do otrzymania jest 100 tyś zł. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza rata to 80 tyś zł. Wypłacana jest na wniosek o płatność. Pozostałe 20 tyś zł Agencja przekaże beneficjentowi po realizacji biznesplanu.   Kto może otrzymać pomoc? […]

  Czytaj więcej »
 • Będą zmiany w Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia określającego zasady i warunki przyznania pomocy w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej„. Działanie to pozwala na uzyskanie premii w wysokości 100 000 PLN na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach – 80 % i 20 %. Nabór planowany jest w czerwcu b.r.   Jakie czekają nas zmiany?   Rozszerzony ma zostać katalog […]

  Czytaj więcej »
 • Zaktualizowany harmonogram PROW na 2018 rok

  W czwartek 11 stycznia Wiceminister Zarudzki przedstawił harmonogram wdrażania poszczególnych działań programu w roku 2018. Poinformował, że w programie wprowadzane są zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Do tego potrzebna jest jednak akceptacja Komisji Europejskiej.   Jakie czekają nas nabory?   Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D – luty 2018 Restrukturyzacja małych gospodarsw – marzec 2018 Premie dla młodych rolników – maj 2018 […]

  Czytaj więcej »
 • Nabory PROW w 2018 roku

  Wkrótce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020. Już teraz warto rozpocząć kompletowanie dokumentacji do przygotowania wniosków. Poniżej lista naborów na działania, które  cieszą się największą popularnością wśród wnioskodawców. Terminy naborów są orientacyjne. Konkretne terminy będą podawane w komunikatach przez ARiMR. W kilku programach planowane są dosyć istotne zmiany, o których napiszemy wkrótce.   Jakie nabory na początku […]

  Czytaj więcej »
 • Wyniki naboru dla rozpoczynających działalność pozarolniczą

  ARiMR opublikowała listy rankingowe określające kolejność przysługiwania pomocy w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej„. Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się w okresie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku. Decyzje o przyznaniu pomocy otrzymają te osoby, które otrzymały minimum 4 punkty. W ramach tej pomocy można otrzymać 100 000 PLN na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Premia wypłacana jest w dwóch ratach 80% i 20 %. […]

  Czytaj więcej »
 • Jakie nabory przed nami

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przedstawiło zaktualizowany harmonogram naborów wniosków do końca 2018 roku.  W lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie „Wsparcia dla szkolenia doradców”, a w sierpniu na „Transfer wiedzy i działalność informacyjną”. W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”; „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” oraz przyznanie „Płatności dla […]

  Czytaj więcej »
 • Niższe składki ZUS od 2018 roku

  Kończy się powoli nabór wniosków na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na złożenie dokumentów mamy jeszcze czas do 11 kwietnia. Beneficjent może otrzymać na swój biznes premię w wysokości 100 000 PLN. Wypłacana jest ona w dwóch ratach – 80 % i 20 %. Wielu potencjalnych wnioskodawców przerażała jednak wizja dużych kosztów utrzymania działalności gospodarczej ponieważ […]

  Czytaj więcej »
 • Będą zmiany w PROW na obszarach ASF

  Będą zmiany w PROW na obszarach ASF. Pojawiły się projekty rozporządzeń zmieniające rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” dla obszarów objętych ASF. W Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej proponuje się aby umożliwić otrzymanie pomocy rolnikom, którzy zdecydują się trwale zaprzestać chowu lub hodowli świń na obszarach ASF. Dla wnioskodawców, których siedziba stada będzie na obszarach ASF, kryterium […]

  Czytaj więcej »
 • Punktacja w Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła wczoraj nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej„. Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się 13 marca i potrwa do 11 kwietnia. W ramach tego działania jest możliwość otrzymania 100 000 PLN na własny biznes. ZA CO OTRZYMAMY PUNKTY W PREMIACH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ? Punktację reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej od 13 marca 2017

  Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. rozpocznie się nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej od 13 marca 2017. Wnioski należy  składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 […]

  Czytaj więcej »
 • Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2017 rok

  Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił na konferencji prasowej zaktualizowany harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na rok 2017. Istotne zmiany dotyczą naborów na wsparcie dla małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działaności rolniczej. W obydwu przypadkach będą dwa nabory. Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) – marzec […]

  Czytaj więcej »
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w PROW 2014-2020

  Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej to działanie, dzięki któremu będzie możliwość uzyskania 100 000 PLN na swój własny biznes. Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy to I kwartał 2017 roku. Przedstawiamy warunki otrzymania dotacji. Kto może starać się o wsparcie? Premię może otrzymać osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ważne jest również aby […]

  Czytaj więcej »
 • Harmonogram naborów PROW 2014-2020

  21 stycznia na konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiony został harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Poniżej poszczególne terminy naborów.   Premie dla młodych rolników – marzec 2016 Modernizacja gospodarstw rolnych (obszary A,B, C,D) – marzec 2016 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – czerwiec 2016 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – sierpień 2016 […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych