[text-slider]
 • pomoc techniczna

  Można składać wnioski o pomoc techniczną

  Pomoc techniczna Od 31 stycznia 2017 r. można ubiegać się o przyznanie Pomocy technicznej w ramach PROW 2014 – 2020. Wnioski o wsparcie można składać w Centrali ARiMR osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. O pomoc mogą ubiegać się: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Ministerstwo Finansów; podmioty, którym zostaną delegowane zadania instytucji zarządzającej i agencji płatniczej; podmioty zaangażowane w działania związane z funkcjonowaniem […]

  Czytaj więcej »
 • Upływa ostateczny termin składania wniosków o wypłatę pomocy technicznej PROW 2007-2013

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1237, z późn. zm.). uprzejmie informujemy, że 15 sierpnia 2015 r. upływa ostateczny termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych