[text-slider]
 • Koniec naboru na modernizację

  W terminie od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można było ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Nabór związany był z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Dotychczas w ARiMR zarejestrowano 280 wniosków o takie wsparcie. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ część rolników złożyła wnioski za pośrednictwem poczty lub biur powiatowych ARiMR. Minie […]

  Czytaj więcej »
 • Więcej pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych

  5 lipca 2018 roku zmieniły się wysokości limitów limitów środków środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań w PROW 2014-2020. Tym samym całkowity limit środków finansowych dla modernizacji gospodarstw rolnych obszar D wzrósł z 609 467 898 euro do 755 175 874 euro i stanowi obecnie równowartość ok. 3,2 mld zł. Agencja szacuje, że pomoc otrzyma dodatkowo ok. […]

  Czytaj więcej »
 • Ukazały się listy rankingowe Modernizacja 2018

  Agencja ogłosiła kolejność przysługiwania pomocy w ramach naboru w obszarze D na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wnioski można było składać od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejny nabór na modernizację gospodarstw rolnych

  Od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych. Nabór związany jest z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. […]

  Czytaj więcej »
 • Oblicz wielkość ekonomiczną swojego gospodarstwa

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przygotował prostą aplikację do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można ustalić sobie czy spełnione są kryteria dostępu do niektórych działań PROW 2014-2020 Zamieszczony poniżej kalkulator CDR_SO_2010_test jest do pobrania i zainstalowania na komputerze i zawiera krótką instrukcję jego obsługi. Pamiętajmy o włączeniu makr. Link do aplikacji http://cdr.gov.pl/images/Brwinow/do_pobrania/2017/CDR_Kalkulator_SO_2010_test.xls źródło: CDR

  Czytaj więcej »
 • Agencja podlicza wnioski na modernizację

  Od 19 lutego do 20 marca rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Nabór związany był z obszarem D.  Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. O pomoc mogli ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowili rolnicy, którzy wspólnie składali wniosek o przyznanie […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór na modernizację

  Zakończył się nabór na modernizację. Wnioski można było składać do 20 marca 2018. Do tej pory Agencja zarejestrowała ponad 11 tysięcy wniosków. Liczba ta na pewno ulegnie zmianie. Dokumenty można było składać dodatkowo w Biurach Powiatowych oraz za pośrednictwem poczty. Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. i cieszył się dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków. Środki uzyskane w ramach […]

  Czytaj więcej »
 • 468 wniosków na modernizację w pierwszym tygodniu

  Od 19 lutego do 20 marca 2018 Agencja przyjmuje wnioski na Modernizację gospodarstw rolnych. W pierwszym tygodniu rolnicy złożyli 468 wniosków na kwotę około 83 mln złotych. Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. i cieszył się dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. O pomoc mogą ubiegać […]

  Czytaj więcej »
 • Zmiany w przetargach PROW

  Zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Najważniejsze wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to: zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro, umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu, umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania […]

  Czytaj więcej »
 • Środki na modernizację gospodarstw rolnych 2018

  W dniach 19 luty – 20 marzec b.r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W ramach trwającego naboru rolnicy mogą wnioskować o refundację m.in. zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 500 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór na Modernizację gospodarstw rolnych

  Rozpoczął się nabór na Modernizację gospodarstw rolnych. Agencja przyjmuje wnioski od 19 lutego do 20 marca 2018 roku. Nabór związany jest z  racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Poprzedni nabór wniosków miał miejsce w 2016 roku. Cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony rolników. Łącznie złożono blisko 30 tyś […]

  Czytaj więcej »
 • Punkty w modernizacji gospodarstw rolnych

  Od 19 lutego  do 20 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   Obszar D w modernizacji   Jednym z obszarów gdzie będzie można wnioskować o pomoc związaną z zakupem maszyn i urządzeń rolniczych jest racjonalizacja technologii produkcji, […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór na modernizację gospodarstw rolnych

  Od 19 lutego do 20 marca 2018 Agencja będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych. Tegoroczny nabór związany jest z obszarem „D”. Jest on związany  z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Poprzedni nabór, który przeprowadzony był w 2016 roku, cieszył się dużą popularnością. Rolnicy złożyli […]

  Czytaj więcej »
 • Zaktualizowany harmonogram PROW na 2018 rok

  W czwartek 11 stycznia Wiceminister Zarudzki przedstawił harmonogram wdrażania poszczególnych działań programu w roku 2018. Poinformował, że w programie wprowadzane są zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Do tego potrzebna jest jednak akceptacja Komisji Europejskiej.   Jakie czekają nas nabory?   Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D – luty 2018 Restrukturyzacja małych gospodarsw – marzec 2018 Premie dla młodych rolników – maj 2018 […]

  Czytaj więcej »
 • Nabory PROW w 2018 roku

  Wkrótce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020. Już teraz warto rozpocząć kompletowanie dokumentacji do przygotowania wniosków. Poniżej lista naborów na działania, które  cieszą się największą popularnością wśród wnioskodawców. Terminy naborów są orientacyjne. Konkretne terminy będą podawane w komunikatach przez ARiMR. W kilku programach planowane są dosyć istotne zmiany, o których napiszemy wkrótce.   Jakie nabory na początku […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych