• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - I kwartał 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - I kwartał 2018
 • Listy rankingowe modernizacja 2017

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarach:  – rozwój produkcji prosiąt, – rozwój produkcji mleka krowiego, – rozwój produkcji bydła mięsnego. W dniu wczorajszym opublikowane […]

  Czytaj więcej »
 • Jakie nabory przed nami

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przedstawiło zaktualizowany harmonogram naborów wniosków do końca 2018 roku.  W lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie „Wsparcia dla szkolenia doradców”, a w sierpniu na „Transfer wiedzy i działalność informacyjną”. W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”; […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się kolejny nabór na modernizację

  Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt – maksymalna pomoc wynosi 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego – maksymalna pomoc wynosi 500 tys. zł; rozwojem produkcji bydła mięsnego – […]

  Czytaj więcej »
 • Wydłuża się czas na rozpatrywanie wniosków o Modernizację gospodarstw rolnych

  Wydłuża się czas na rozpatrywanie wniosków o Modernizację gospodarstw rolnych. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się projekt rozporządzenia. Nowelizacja określa przedłużenie terminu do 28 czerwca. Ma to związek z wydłużającą się weryfikacją wniosków. Agencja rozpatrzy wnioski o modernizację do 28 czerwca Część złożonych dokumentów wymaga poprawy przez beneficjentów. Duża cześć wniosków w […]

  Czytaj więcej »
 • Ruszył Portal Ogłoszeń Arimr

  Ruszył Portal Ogłoszeń Arimr Od 18 marca 2017 roku ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020. Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl. Aby opublikować zapytanie ofertowe należy złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła. Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania. źródło: ARiMR […]

  Czytaj więcej »
 • Portal przetargowy ARiMR

  Portal przetargowy ARiMR

  Portal przetargowy ARiMR rusza 18 marca 2017 roku. Będzie on dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl. Opublikowanie zapytania ofertowego w portalu będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją […]

  Czytaj więcej »
 • Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca

  To już pewne. Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, zostanie uruchomiony 18 marca. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania […]

  Czytaj więcej »
 • Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2017 rok

  Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił na konferencji prasowej zaktualizowany harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na rok 2017. Istotne zmiany dotyczą naborów na wsparcie dla małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działaności rolniczej. W obydwu przypadkach będą dwa nabory. Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących […]

  Czytaj więcej »
 • Jakie nabory w 2017 roku?

  Jakie nabory w 2017 roku? Wiadomo, o jakie wsparcie finansowane w ramach PROW 2014 – 2020 będzie można się ubiegać w roku 2017. Poniżej wstępne terminy przyjmowania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2017. Opis przygotowany na podstawie harmonogramu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaznaczamy, że podane poniżej informacje mogą ulec zmianie. […]

  Czytaj więcej »
 • Więcej środków na Modernizację gospodarstw rolnych

  19 października 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozwoliło to na zwiększenie limitu środków w ramach obszaru D. Łączna […]

  Czytaj więcej »
 • Modernizacja gospodarstw rolnych 2016 – listy rankingowe

  W czwartek, tj 28 lipca 2016 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listy rankingowe określające kolejność przysługiwania pomocy. Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” finansowane z PROW 2014 – 2020 przyjmowane były przez ARiMR od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Listy można pobrać tutaj.   źródło: ARiMR

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór na Modernizację gospodarstw rolnych

  Do tej pory rolnicy złożyli ponad 21 tysięcy wniosków. Dane te nie będą jednak ostateczne bo wiele osób zdecydowało się na wysłanie dokumentów pocztą. Przez niemal miesiąc, od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie […]

  Czytaj więcej »
 • Trwa nabór na Modernizację gospodarstw rolnych

  Do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi […]

  Czytaj więcej »
 • Więcej czasu na uzupełnienia we wnioskach na „Modernizację gospodarstw rolnych” z 2015 roku

  Do 29 kwietnia rolnicy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w zeszłorocznym naborze na „Modernizację gospodarstw rolnych”, mogą dokonywać uzupełnień. Zmiana ta wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów […]

  Czytaj więcej »
 • Wszystko u punktach w „Modernizacji gospodarstw rolnych” – obszar D

  Od 31 marca do 29 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jednym z obszarów gdzie będzie można wnioskować o pomoc związaną z zakupem maszyn […]

  Czytaj więcej »

Back to Top