[text-slider]
 • Jakie nabory przed nami

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przedstawiło zaktualizowany harmonogram naborów wniosków do końca 2018 roku.  W lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie „Wsparcia dla szkolenia doradców”, a w sierpniu na „Transfer wiedzy i działalność informacyjną”. W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”; „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” oraz przyznanie „Płatności dla […]

  Czytaj więcej »
 • Nabory na obszary A,B,C i D w modernizacji gospodarstw rolnych

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, w obszarze bydła mięsnego,  w obszarze rozwój produkcji […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejne nabory z PROW 2014-2020 jeszcze w tym roku

  – W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020. Moją intencją jest jak najszybsze, wejście w życie projektowanych przepisów – powiedział minister rolnictwa Marek […]

  Czytaj więcej »
 • Więcej czasu na wypłatę pomocy w ramach kilku działań objętych PROW 2007-2013

  Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Chodzi o działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych; Modernizacja gospodarstw rolnych; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Przywracanie potencjału produkcji rolnej […]

  Czytaj więcej »
 • PROW 2014-2020 – wkrótce pierwsze nabory

  Mam do zakomunikowania dobre wieści. Ruszamy z nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podczas przerwy w konferencji naukowej p.t. „Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach  PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020” zorganizowanej 22 stycznia br. w Centralnej  Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Marek Sawicki zapewnił też, że Polska ma powody do zadowolenia, ponieważ zakontraktowaliśmy 99,8 procent środków z PROW […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejna aktualizacja listy w „Modernizacji gospodarstw rolnych”

  Ogólnopolska lista określająca kolejność przysługiwania pomocy wnioskodawcom działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013, którzy ubiegali się o wsparcie w naborach przeprowadzonych w latach 2011 – 2013 Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013 w naborach przeprowadzonych w 2011 r. lub 2012 r. lub 2013 r. zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych