• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - I kwartał 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - I kwartał 2018
 • Wyniki naboru dla młodych rolników w Małopolsce

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejność przysługiwania pomocy w ramach naboru „Premie dla młodych rolników” w województwie małopolskim. Nabór został przeprowadzony w dniach od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. Ogółem w skali kraju zostało złożonych 4903 wnioski, w tym w województwie małopolskim 198. Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są […]

  Czytaj więcej »
 • Decyzje dla młodych rolników również później

  Kilka dni temu pojawiła się informacja o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji w sprawie pomocy dla małych gospodarstw. Zmianie ulegnie również czas, w jakim Agencja wyda decyzje dla młodych rolników. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w tej kwestii. Decyzje dla młodych rolników również później W obowiązującym przez rozporządzenie terminie Agencja […]

  Czytaj więcej »
 • Jakie nabory przed nami

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przedstawiło zaktualizowany harmonogram naborów wniosków do końca 2018 roku.  W lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków o przyznanie „Wsparcia dla szkolenia doradców”, a w sierpniu na „Transfer wiedzy i działalność informacyjną”. W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”; […]

  Czytaj więcej »
 • 4766 wniosków o premie dla młodych rolników

  26 maja 2017 roku zakończył się nabór wniosków o „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020. O 100 tys. zł  mogła ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków dla młodych rolników

  27 kwietnia 2017 roku rozpoczął się nabór wniosków dla młodych rolników. Przyjmowanie wniosków potrwa do 28 maja br. O  wsparcie może ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W przypadku ich braku, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Przed złożeniem […]

  Czytaj więcej »
 • Ogłoszono nabór na Premie dla młodych rolników

  Ogłoszono nabór na Premie dla młodych rolników. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków 27 kwietnia. Nabór potrwa do 26 maja br. O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu […]

  Czytaj więcej »
 • Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2017 rok

  Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił na konferencji prasowej zaktualizowany harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na rok 2017. Istotne zmiany dotyczą naborów na wsparcie dla małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działaności rolniczej. W obydwu przypadkach będą dwa nabory. Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących […]

  Czytaj więcej »
 • Od 18 stycznia sprawy związane z młodym rolnikiem wracają do OR

  Jak już informowaliśmy na łamach serwisu, wszelkie sprawy związane z obsługą wniosków w ramach „Premii dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020 trafią z dniem 18 stycznia do Oddziałów Regionalnych. Od wyżej wymienionej daty sprawy będzie rozpatrywał Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie Państwa gospodarstwa. Kompletne akta sprawy w ramach „Premii dla […]

  Czytaj więcej »
 • Jakie nabory w 2017 roku?

  Jakie nabory w 2017 roku? Wiadomo, o jakie wsparcie finansowane w ramach PROW 2014 – 2020 będzie można się ubiegać w roku 2017. Poniżej wstępne terminy przyjmowania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2017. Opis przygotowany na podstawie harmonogramu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaznaczamy, że podane poniżej informacje mogą ulec zmianie. […]

  Czytaj więcej »
 • Zmiany w Premiach dla młodych rolników

  Zmiany w Premiach dla młodych rolników. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejność przysługiwania pomocy – młody rolnik 2016

  ARiMR zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy i ustaliła kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla młodych rolników wg liczby punktów przyznanych poszczególnym wnioskom na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu. Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się wojewódzkie listy określające kolejność przysługiwania pomocy w zakończonym w kwietniu naborze na „Premie dla młodych rolników”. Listy […]

  Czytaj więcej »
 • Młody rolniku pamiętaj o tablicy informacyjnej

  Wszyscy beneficjenci, którzy nie zamieszczają tymczasowego bilbordu dużego formatu, stałej tablicy/bilbordu dużego formatu ani tablicy informacyjnej, mają obowiązek zamieścić plakat z informacjami na temat operacji – minimalny format to A3. Plakat może mieć orientację pionową lub poziomą. Uwaga! A3 to znormalizowany format arkusza o wymiarach 297×420 mm. Plakat beneficjent umieszcza w miejscu łatwo widocznym i […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór na Premie dla młodych rolników

  3343 wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” wpłynęły do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dane te z pewnością się zmienią. Młodzi rolnicy mogli wysyłać dokumenty także za pośrednictwem poczty. Wnioski o przyznanie pomocy można było składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejność przysługiwania pomocy w ramach Premii dla młodych rolników

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 20 sierpnia do 16 września 2015 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” PROW 2014-2020. Ogółem w skali kraju złożono 3 313 wniosków o przyznanie premii dla […]

  Czytaj więcej »
 • Lista rankingowa z „Premii dla młodych rolników” do połowy kwietnia

  Znowelizowanie rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego premii dla młodych rolników pozwoli na uzyskanie premii dla osób kierujących. W ubiegłorocznym naborze o pomoc wystąpiło 407 takich beneficjentów. Pracownicy ARiMR, będą teraz weryfikowali wnioski według kryteriów obowiązujących w znowelizowanym rozporządzeniu. Lista rankingowa określająca kolejność przysługiwania pomocy w tym naborze powinna zostać opublikowana przez ARiMR do połowy […]

  Czytaj więcej »

Back to Top