[text-slider]
 • Trwa nabór wniosków o zwrot za materiał siewny

  Nabór wniosków o o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty upływa 25 czerwca br. W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 26 czerwca 2017 r. Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać […]

  Czytaj więcej »
 • Dopłaty do materiału siewnego

  Od 15 styczna do 25 czerwca 2016 roku można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że: – po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek, – […]

  Czytaj więcej »
 • Od 2016 roku zmiany w dopłatach do materiału siewnego

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie […]

  Czytaj więcej »
 • Rząd obniża stawki dopłat za materiał siewny

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny. Na tą chwilę projekt jest przesłany do konsultacji społecznych. Agencja Rynku Rolnego informuje, że do 10 grudnia 2014 wypłacono dotację do 985 714,38 ha roślin zbożowych i mieszanek, 33962 ha roślin strączkowych oraz 31472 ha ziemniaków. Według dotychczasowych […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych