• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - I kwartał 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - I kwartał 2018
 • Dodatkowe przychody a ubezpiecznie w KRUS

  KRUS informuje na swojej stronie internetowej o zmianach w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników. Zmiany dotyczą rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych. od 31 grudnia 2016 […]

  Czytaj więcej »
 • Usługi on-line w KRUS

  Nie jest to informacja dotycząca funduszy unijnych aczkolwiek warto o niej wspomnieć na łamach serwisu. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła możliwość korzystania z systemu eKRUS.gov.pl. Jak informuje na swojej stronie Kasa, portal eKRUS przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS: rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz członków ich rodzin, zgłoszonych za pośrednictwem KRUS […]

  Czytaj więcej »
 • Wzrośnie najniższa emerytura z KRUS

  Od 1 marca 2017 r. projektowane są nowe zasady waloryzacji świadczeń w ZUS i KRUS. Dotychczas świadczenie emerytalno-rentowe zależało od wskaźnika wymiaru emerytury/renty obowiązującego w dacie przyznawania prawa do świadczenia oraz od aktualnej emerytury podstawowej. Podstawowa emerytura/renta rolnicza jest obecnie równa najniższej emeryturze określonej w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. od […]

  Czytaj więcej »
 • Zusowskie umowy łatwiej traktowane przez KRUS

  Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość: objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia lub nie został objęty tym ubezpieczeniem w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z […]

  Czytaj więcej »

Back to Top