• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - maj 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - marzec 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - luty 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018
 • Dodatkowe przychody a ubezpiecznie w KRUS

  KRUS informuje na swojej stronie internetowej o zmianach w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników. Zmiany dotyczą rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych. od 31 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota przychodu miesięcznego, od której uzależnione jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników […]

  Czytaj więcej »
 • Usługi on-line w KRUS

  Nie jest to informacja dotycząca funduszy unijnych aczkolwiek warto o niej wspomnieć na łamach serwisu. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła możliwość korzystania z systemu eKRUS.gov.pl. Jak informuje na swojej stronie Kasa, portal eKRUS przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS: rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz członków ich rodzin, zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego. Do korzystania z portalu wystarczy komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka […]

  Czytaj więcej »
 • Wzrośnie najniższa emerytura z KRUS

  Od 1 marca 2017 r. projektowane są nowe zasady waloryzacji świadczeń w ZUS i KRUS. Dotychczas świadczenie emerytalno-rentowe zależało od wskaźnika wymiaru emerytury/renty obowiązującego w dacie przyznawania prawa do świadczenia oraz od aktualnej emerytury podstawowej. Podstawowa emerytura/renta rolnicza jest obecnie równa najniższej emeryturze określonej w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. od 1 marca 2016 r. 882,56 zł), którą ogłasza Prezes ZUS. Planowana od 1 marca 2017 r. waloryzacja emerytur […]

  Czytaj więcej »
 • Zusowskie umowy łatwiej traktowane przez KRUS

  Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość: objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia lub nie został objęty tym ubezpieczeniem w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych