[text-slider]
 • Kredyty klęskowe w 2017 roku

  13 kwietnia 2017 r. ARiMR udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł na limity akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Łączna kwota środków na udzielenie kredytów klęskowych w 2017 r. wynosi 1 mld zł. Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln zł. Kredyty klęskowe w 2017 roku Kredyty klęskowe dostępne są w ramach następujących […]

  Czytaj więcej »
 • Rolnicy chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych

  Rolnicy chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w 2016 roku ponad 13 tysięcy osób skorzystało z preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tej puli znalazły się: 9 382 kredyty w łącznej kwocie  ponad 541 mln zł na odtworzenie środków trwałych i na wznowienie produkcji  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane […]

  Czytaj więcej »
 • Nowe limity akcji kredytowej

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I kwartale 2017 r. Beneficjenci mogą teraz składać w bankach wnioski kredytowe. Przyznane limity dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych. 1. Kredyty inwestycyjne Na I kwartał 2017 r. przekazano bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 5,7 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić […]

  Czytaj więcej »
 • Ruszają kredyty z nowej linii ZC

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała aneks do umowy o współpracy z SGB Bank S.A. Pozwoli to na  uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC. Linia kredytowa ZC przeznaczona jest na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. Producenci mleka, […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR wprowadza nową linię kredytów preferencyjnych

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza nową linię kredytów preferencyjnych. Linia ZC będzie przeznaczona na  sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. Pomoc będzie obejmowała dopłaty do oprocentowania kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych przez okres […]

  Czytaj więcej »
 • Wsparcie dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie wprowadzona możliwość udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.: niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, zobowiązań cywilnoprawnych. W chwili obecnej ARiMR pracuje nad opracowaniem formularza wniosku o udzielenie pożyczki, zasad udzielania nowych form wsparcia oraz zmian do zawartych z bankami umów o współpracy. Po zatwierdzeniu powyższych […]

  Czytaj więcej »
 • Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych

  9 marca 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracujących bankom środki w wysokości 750 mln zł na limity akcji kredytowej oraz 6,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Łącznie udostępniono 1 mld zł akcji kredytowej i 8,4 mln zł na dopłaty do oprocentowania. Kredyt możemy uzyskać w Banku Spółdzielczości S.A i SGB-Banku S.A. oraz w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych a także w BGŻ […]

  Czytaj więcej »
 • Kredyty preferencyjne – ARiMR wybrała banki

  16 marca dokonano komisyjnego otwarcia ofert banków, które dotyczyły warunków udzielania kredytów preferencyjnych. Agencja Restrukturyzacji wybrała 8 banków, którym przekazano do podpisu umowy o współpracy oraz przyznała limity akcji kredytowych i dopłat do oprocentowania na 2015 rok. Po podpisaniu umów Banki będą mogły rozpocząć udzielanie kredytów. Najniższy poziom opłat i prowizji oraz najniższą wysokość marży otrzymały: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych