[text-slider]
  • Wyniki naboru dla gospodarujących na Naturze 2000

    ARiMR udostępniła wyniki naboru w ramach „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000„. Nabór wniosków został przeprowadzony w dniach od 28 września do 27 października 2017 r. Aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni. Na listach wydzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 30 punktów. W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 30 i więcej […]

    Czytaj więcej »
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

    Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000. Nie będą […]

    Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych