[text-slider]
 • Zwiększy się limit na rozwój usług rolniczych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu. Zmiany dotyczą wydłużenia okresu na rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy. Po nowelizacji okres ten będzie wynosił 11 miesięcy od daty opublikowania list rankingowych. W tej chwili środki pozwalają na sfinalizowanie 650 wniosków. ARiMR zawnioskowała o zwiększenie limitu dla tego działania o 117 mln złotych. Pozwoli to na dofinansowanie 1170 wniosków, spełniających wymogi rozporządzenia. Zwiększy się limit na rozwój usług […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój usług rolniczych - listy rankingowe

  Rozwój usług rolniczych – listy rankingowe

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listy rankingowe, przedstawiające kolejność przysługiwania pomocy w  w ramach operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborze przeprowadzonym w terminie 31 października – 29 listopada 2016 r. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy  zawarte w Rozporządzeniu […]

  Czytaj więcej »
 • Dotacja 300 tyś na rozwój firm

  Dotacja 300 tyś na rozwój firm to wsparcie dla podmiotów będących mikro lub małym przedsiębiorstwem. Siedziba lub oddział firmy musi znajdować się na terenie objętym przez Lokalną Grupę Działania. Podmiot, który ubiega się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku do LGD wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal ją wykonuje. Biznesplan wnioskodawcy zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy […]

  Czytaj więcej »
 • 500 tyś na rozwój usług rolniczych – wkrótce nabór

  Od 31 października do 29 listopada potrwa nabór wniosków o pomoc finansową na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowane ze środków PROW 2014 – 2020. Kto może ubiegać się o wsparcie? O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój usług rolniczych – pierwsze informacje o warunkach uzyskania wsparcia

  Pojawił się projekt rozporządzenia regulującego zasady i warunki otrzymania wsparcia w ramach „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt jest w fazie konsultacji. Kto może uzyskać wsparcie? Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, prawnej działającej jako mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, która działa na rynku co najmniej 2 lata obrotowe i wykonuje działalność gospodarczą związaną z usługami […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób zamierzających otworzyć własną firmę – woj. lubelskie

  Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego ogłosiła uzupełniający nabór wniosków w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Nabór potrwa w terminie: od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia 20 lutego 2015 roku do godz. 15.00. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: – funkcjonujące przedsiębiorstwa – nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą – organizacje pozarządowe W ramach niniejszego naboru wnioski mogą składać […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych