[text-slider]
 • Zwiększy się limit na rozwój usług rolniczych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu. Zmiany dotyczą wydłużenia okresu na rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy. Po nowelizacji okres ten będzie wynosił 11 miesięcy od daty opublikowania list rankingowych. W tej chwili środki pozwalają na sfinalizowanie 650 wniosków. ARiMR zawnioskowała o zwiększenie limitu dla tego działania o 117 mln złotych. Pozwoli to na dofinansowanie 1170 wniosków, spełniających wymogi rozporządzenia. Zwiększy się limit na rozwój usług […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój usług rolniczych - listy rankingowe

  Rozwój usług rolniczych – listy rankingowe

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listy rankingowe, przedstawiające kolejność przysługiwania pomocy w  w ramach operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborze przeprowadzonym w terminie 31 października – 29 listopada 2016 r. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy  zawarte w Rozporządzeniu […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych w PROW 2014-2020

  Już wkrótce bo pod koniec października 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kto może starać się o dotację? O wsparcie może wnioskować firma, która wykonuje działalność gospodarczą przez minimum 2 lata w zakresie co najmniej […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych – szczegółowe warunki przyznania pomocy

  10 listopada 2015 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020. Kto może skorzystać z tego poddziałania? Osoba fizyczna, osoba prawna, która prowadzi mikroprzedsiębiorstwo, która wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych. Przedsiębiorstwa mieć we wpisie do ewidencji […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych