[text-slider]
 • Zwrot za materiał siewny 2018

  W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony. Uczestnikami mechanizmu […]

  Czytaj więcej »
 • Stawki dopłat do materiału siewnego w 2017 roku

  Pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do materiału siewnego za rok 2017. Stawki są wyższe niż te, które były w roku poprzednim. 92,45 zł/ha – zboża i mieszanki zbożowe 147,90 zł/ha – rośliny strączkowe 462,50 zł/ha – ziemniaki Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu. Od 15 stycznia do 26 czerwca złożonych zostało ponad 65 wniosków.   źródło: MRiRW

  Czytaj więcej »
 • Wnioski o dopłaty do materiału siewnego od 15 stycznia

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego […]

  Czytaj więcej »
 • Stawki dopłat do materiału siewnego w roku 2016

  Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542). Stawki dopłat do materiału siewnego w roku 2016 kształtują się następująco: 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek […]

  Czytaj więcej »
 • Od 2016 roku zmiany w dopłatach do materiału siewnego

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych