[text-slider]
 • Trwa nabór wniosków o zwrot za materiał siewny

  Nabór wniosków o o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty upływa 25 czerwca br. W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 26 czerwca 2017 r. Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać […]

  Czytaj więcej »
 • Wnioski o dopłaty do materiału siewnego od 15 stycznia

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego […]

  Czytaj więcej »
 • ARR informuje producentów wina

  Agencja Rynku Rolnego informuje i przypomina, że w dniu 30 października 2016 r. upływa termin złożenia deklaracji dotyczących rynku wina, których wzory określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzenia do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1080): […]

  Czytaj więcej »
 • Stawki dopłat do materiału siewnego w roku 2016

  Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542). Stawki dopłat do materiału siewnego w roku 2016 kształtują się następująco: 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór na wsparcie dla producentów mleka i trzody chlewnej

  Od 18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci mleka i trzody chlewnej mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc związana jest z sytuacją na rynku mleka oraz niskimi cenami trzody chlewnej.  O pomoc mogą aplikować rolnicy, którzy na dzień 30 września mieli nie więcej niż 2 tysiące świń. W okresie od 1 października 2015 do 7 stycznia 2016 co najmniej 5 świń przez nich sprzedanych zostało poddanych ubojowi […]

  Czytaj więcej »
 • Od 2016 roku zmiany w dopłatach do materiału siewnego

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie […]

  Czytaj więcej »
 • „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – nabór wniosków od 1 grudnia

  Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokumenty będzie można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę […]

  Czytaj więcej »
 • Agencja Rynku Rolnego podsumowała rok kwotowy 2014/ 2015

  Na podstawie informacji rocznych, przekazanych przez podmioty skupujące Dyrektorom Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 10,505 mld kg. Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%,a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi niemal 63,5 tys. Kurs przeliczeniowy dla opłaty jest przyjmowany z dnia 31.03.2015 i wynosi 4,0854. Opłata za 100 kg przekroczenia […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 9 marca można składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny. o Pomoc mogą starać się Przedsiębiorcy, którzy:  – mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT, – zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski, – są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców w ARR. W ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przechowywane mogą być […]

  Czytaj więcej »
 • Rząd obniża stawki dopłat za materiał siewny

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny. Na tą chwilę projekt jest przesłany do konsultacji społecznych. Agencja Rynku Rolnego informuje, że do 10 grudnia 2014 wypłacono dotację do 985 714,38 ha roślin zbożowych i mieszanek, 33962 ha roślin strączkowych oraz 31472 ha ziemniaków. Według dotychczasowych […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków na dopłaty do materiału siewnego

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. Od 15 stycznia 2015 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii […]

  Czytaj więcej »
 • Uwaga producenci owoców i warzyw

  Producenci owoców i warzyw, którzy otrzymali wsparcie do upraw z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie mogą otrzymać kolejnego wsparcia do tych samych powierzchni upraw z Agencji Rynku Rolnego. Agencja Rynku Rolnego przestrzega i apeluje do wszystkich producentów o zapoznanie się z przepisami regulującymi udzielanie przez obie Agencje pomocy. Chcemy uniknąć sytuacji odmowy udzielenia wsparcia, w przypadku złożenia przez Państwa wniosku do powierzchni upraw objętej wcześniejszą pomocą ARiMR. Powyższa informacja wynika […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych