[text-slider]
 • Nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw 2018

  Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Jest to drugi nabór w ramach PROW 2014-2020. Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.: jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 […]

  Czytaj więcej »
 • W 2018 później sprawdzą dywersyfikację upraw

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia w 2018 roku termin w trakcie, którego ustalany jest udział upraw w gospodarstwie. Do tej pory Agencja weryfikowała takie dane w terminie od 15 maja do 15 lipca. W tym terminie sprawdza się czy rolnik właściwie realizuje praktykę dywersyfikacji upraw. Kontrola możliwa jest na podstawie obecności uprawy oraz resztek pożniwnych. W roku 2018 termin ustalania dywersyfikacji zmieni się. Rozpocznie się on 1 czerwca a zakończy […]

  Czytaj więcej »
 • Przedłużony termin na złożenie wniosku o dopłaty

  Komisja Europejska opublikowała 14 maja, rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca br. Krajowe rozporządzenie przedłużające ten termin do 15 czerwca br. podpisał 14 maja minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Zostało ono już skierowane do publikacji. Ważne! przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach […]

  Czytaj więcej »
 • Zmiany w dywersyfikacji upraw

  Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw – jednej z praktyk zazielenienia. Ulewne deszcze i powodzie, jakie wystąpiły w Polsce w okresie od sierpnia do października 2017 roku spowodowały, że w wielu gospodarstwach nie był możliwy siew roślin ozimych lub doszło do zniszczenia tych upraw. […]

  Czytaj więcej »
 • Wnioski o dopłaty do 15 czerwca

  Termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie w 2018 zostanie wydłużony. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało w tej sprawie projekt nowelizacji rozporządzenia. W związku z problemami administracyjnymi oraz utrudnień we wdrażaniu tzw. geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności, KE zdecydowała o możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku w 2018 roku. Proponuje się aby ostatnim dniem na złożenie wniosku był 15 czerwca 2018 r. ARiMR informuje, że do 26 kwietnia rolnicy złożyli ponad […]

  Czytaj więcej »
 • Będą zmiany w Premiach dla młodych rolników

  O potencjalnych zmianach w Premiach dla młodych rolników pisaliśmy już w styczniu b.r. W wykazie prac legislacyjnych MRiRW pojawiła się garstka kolejnych informacji. Zwiększeniu ulegnie dopuszczalny okres prowadzenia działalności rolniczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Do tej pory było to 18 miesięcy. Po nowelizacji termin wydłuży się do 24 miesięcy. Pojęcie „urządzanie gospodarstwa” zastąpi pojęcie „rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie”. Dodatkowo uelastyczni się podejście do sposobu […]

  Czytaj więcej »
 • Zmiany związane z dywersyfikacją

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt zmian przepisów w zakresie dywersyfikacji. Polska skorzystała z możliwości odstąpienia od spełnienia warunków dotyczących płatności z tytułu zazielenienia w 2018 roku. Zmiany będą dotyczyć dywersyfikacji upraw. Powyższa zmiana spowodowana jest sytuacją pogodową, która miała miejsce od sierpnia do października 2017 roku. Ulewne deszcze i powodzie spowodowały ograniczenie siewu roślin ozimych. Konsekwencją tego jest to, że rolnicy dotknięci skutkami ulewnych […]

  Czytaj więcej »
 • Złożono już ponad 172 tyś wniosków o dopłaty

  Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Należy to zrobić od 15 marca do 15 maja 2018 r. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można […]

  Czytaj więcej »
 • Agencja podlicza wnioski na modernizację

  Od 19 lutego do 20 marca rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Nabór związany był z obszarem D.  Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. O pomoc mogli ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowili rolnicy, którzy wspólnie składali wniosek o przyznanie […]

  Czytaj więcej »
 • Będą zmiany w Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia określającego zasady i warunki przyznania pomocy w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej„. Działanie to pozwala na uzyskanie premii w wysokości 100 000 PLN na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach – 80 % i 20 %. Nabór planowany jest w czerwcu b.r.   Jakie czekają nas zmiany?   Rozszerzony ma zostać katalog […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór dla przetwórców

  ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Nabór potrwa do 29 kwietnia. O pomoc mogą wnioskować firmy,  które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór na modernizację

  Zakończył się nabór na modernizację. Wnioski można było składać do 20 marca 2018. Do tej pory Agencja zarejestrowała ponad 11 tysięcy wniosków. Liczba ta na pewno ulegnie zmianie. Dokumenty można było składać dodatkowo w Biurach Powiatowych oraz za pośrednictwem poczty. Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. i cieszył się dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków. Środki uzyskane w ramach […]

  Czytaj więcej »
 • Agencja przyjmuje wnioski o dopłaty

  Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Należy to zrobić od 15 marca do 15 maja 2018 r. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można […]

  Czytaj więcej »
 • Rolnicy nie spieszą się ze składaniem oświadczeń

  Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”. Do 2 marca 2018 r. rolnicy złożyli blisko 80 tyś takich oświadczeń. Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. Oświadczenie takie może złożyć jedynie […]

  Czytaj więcej »
 • 468 wniosków na modernizację w pierwszym tygodniu

  Od 19 lutego do 20 marca 2018 Agencja przyjmuje wnioski na Modernizację gospodarstw rolnych. W pierwszym tygodniu rolnicy złożyli 468 wniosków na kwotę około 83 mln złotych. Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. i cieszył się dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. O pomoc mogą ubiegać […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych