• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Wydłuża się czas na rozpatrywanie wniosków o Modernizację gospodarstw rolnych

  Wydłuża się czas na rozpatrywanie wniosków o Modernizację gospodarstw rolnych. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się projekt rozporządzenia. Nowelizacja określa przedłużenie terminu do 28 czerwca. Ma to związek z wydłużającą się weryfikacją wniosków. Agencja rozpatrzy wnioski o modernizację do 28 czerwca Część złożonych dokumentów wymaga poprawy przez beneficjentów. Duża cześć wniosków w […]

  Czytaj więcej »
 • Ponad 7000 wniosków na małe gospodarstwa

  Zakończył się nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski złożyło ponad 7000 osób. Liczba ta ulegnie zwiększeniu ponieważ rolnicy mieli możliwość wysłania dokumentów przesyłką pocztową. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie mogła ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków dla młodych rolników

  27 kwietnia 2017 roku rozpoczął się nabór wniosków dla młodych rolników. Przyjmowanie wniosków potrwa do 28 maja br. O  wsparcie może ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W przypadku ich braku, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Przed złożeniem […]

  Czytaj więcej »
 • Dopłaty 2016 spływają na konta rolników

  Około 90 % uprawnionych beneficjentów otrzymało już dopłaty bezpośrednie za 2016 rok. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Agencja wypłaciła do tej pory na ten cel ponad 13 mld złotych. Dopłaty 2016 spływają na konta rolników W 2016 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,351 mln rolników. Całkowita kwota przeznaczona na ten […]

  Czytaj więcej »
 • Kredyty klęskowe w 2017 roku

  13 kwietnia 2017 r. ARiMR udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł na limity akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Łączna kwota środków na udzielenie kredytów klęskowych w 2017 r. wynosi 1 mld zł. Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków dla przetwórców

  Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój„. Kto może złożyć wniosek? O pomoc może starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej […]

  Czytaj więcej »
 • Niższe składki ZUS od 2018 roku

  Kończy się powoli nabór wniosków na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na złożenie dokumentów mamy jeszcze czas do 11 kwietnia. Beneficjent może otrzymać na swój biznes premię w wysokości 100 000 PLN. Wypłacana jest ona w dwóch ratach – 80 % i 20 %. Wielu potencjalnych […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw

  Rozpoczął się nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. Od 30 marca do 28 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Pomoc to forma premii w wysokości 60 tys. zł. W roku bazowym wielkość ekonomiczna gospodarstwa wnioskodawcy nie może przekroczyć 10 000 euro. Osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i […]

  Czytaj więcej »
 • Ogłoszono nabór na Premie dla młodych rolników

  Ogłoszono nabór na Premie dla młodych rolników. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków 27 kwietnia. Nabór potrwa do 26 maja br. O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu […]

  Czytaj więcej »
 • Ruszył Portal Ogłoszeń Arimr

  Ruszył Portal Ogłoszeń Arimr Od 18 marca 2017 roku ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020. Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl. Aby opublikować zapytanie ofertowe należy złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła. Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania. źródło: ARiMR […]

  Czytaj więcej »
 • Ruszyła kampania płatności bezpośrednie 2017

  Ruszyła kampania płatności bezpośrednie 2017 Od 15 marca do 15 maja 2017 można składać wnioski o płatności obszarowe. Informacje istotne z punktu widzenia współpracy rolników z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego w 2017 r. Rolnicy, którzy w 2016 roku ubiegali się o wsparcie otrzymają od ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków na przetwórstwo z sektora rolno-spożywczego

  Nabór wniosków na przetwórstwo z sektora rolno-spożywczego. Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. O pomoc mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania […]

  Czytaj więcej »
 • Rolnicy chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych

  Rolnicy chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w 2016 roku ponad 13 tysięcy osób skorzystało z preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tej puli znalazły się: 9 382 kredyty w łącznej kwocie  ponad 541 mln zł na odtworzenie […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejność przysługiwania pomocy w Tworzeniu grup producentów i organizacji producentów

  Kolejność przysługiwania pomocy w Tworzeniu grup producentów i organizacji producentów. Komunikat Prezesa ARiMR z 6 marca 2017 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 30 września – 28 listopada 2016 r. Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup producentów rolnych […]

  Czytaj więcej »
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – listy rankingowe

  Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – listy rankingowe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rolnictwa opublikowała listy rankingowe podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu […]

  Czytaj więcej »

Back to Top