• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Wkrótce nabór na obszary A, B, C w modernizacji gospodarstw rolnych
 • Niższe składki ZUS od 2018 roku

  Kończy się powoli nabór wniosków na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na złożenie dokumentów mamy jeszcze czas do 11 kwietnia. Beneficjent może otrzymać na swój biznes premię w wysokości 100 000 PLN. Wypłacana jest ona w dwóch ratach – 80 % i 20 %. Wielu potencjalnych […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw

  Rozpoczął się nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. Od 30 marca do 28 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Pomoc to forma premii w wysokości 60 tys. zł. W roku bazowym wielkość ekonomiczna gospodarstwa wnioskodawcy nie może przekroczyć 10 000 euro. Osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i […]

  Czytaj więcej »
 • Ogłoszono nabór na Premie dla młodych rolników

  Ogłoszono nabór na Premie dla młodych rolników. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków 27 kwietnia. Nabór potrwa do 26 maja br. O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu […]

  Czytaj więcej »
 • Ruszył Portal Ogłoszeń Arimr

  Ruszył Portal Ogłoszeń Arimr Od 18 marca 2017 roku ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020. Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl. Aby opublikować zapytanie ofertowe należy złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła. Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania. źródło: ARiMR […]

  Czytaj więcej »
 • Ruszyła kampania płatności bezpośrednie 2017

  Ruszyła kampania płatności bezpośrednie 2017 Od 15 marca do 15 maja 2017 można składać wnioski o płatności obszarowe. Informacje istotne z punktu widzenia współpracy rolników z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego w 2017 r. Rolnicy, którzy w 2016 roku ubiegali się o wsparcie otrzymają od ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków na przetwórstwo z sektora rolno-spożywczego

  Nabór wniosków na przetwórstwo z sektora rolno-spożywczego. Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. O pomoc mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania […]

  Czytaj więcej »
 • Rolnicy chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych

  Rolnicy chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w 2016 roku ponad 13 tysięcy osób skorzystało z preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tej puli znalazły się: 9 382 kredyty w łącznej kwocie  ponad 541 mln zł na odtworzenie […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejność przysługiwania pomocy w Tworzeniu grup producentów i organizacji producentów

  Kolejność przysługiwania pomocy w Tworzeniu grup producentów i organizacji producentów. Komunikat Prezesa ARiMR z 6 marca 2017 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 30 września – 28 listopada 2016 r. Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup producentów rolnych […]

  Czytaj więcej »
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – listy rankingowe

  Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – listy rankingowe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rolnictwa opublikowała listy rankingowe podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu […]

  Czytaj więcej »
 • Będą zmiany w PROW na obszarach ASF

  Będą zmiany w PROW na obszarach ASF. Pojawiły się projekty rozporządzeń zmieniające rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” dla obszarów objętych ASF. W Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej proponuje się aby umożliwić otrzymanie pomocy rolnikom, którzy zdecydują się trwale zaprzestać chowu lub hodowli świń na […]

  Czytaj więcej »
 • Stan wypłat dopłat na 1 marca 2017

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje jaki jest stan wypłat dopłat na 1 marca 2017. Do końca lutego rolnicy otrzymali 11,1 mld złotych. Wypłacono także 868 mln zł w ramach płatności ONW oraz 283 mln zł tytułem płatności rolnośrodowiskowych. Łącznie w ramach płatności obszarowych za 2016 rok (dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczyna się nabór na restrukturyzację małych gospodarstw

  30 marca 2017 roku rozpoczyna się nabór na restrukturyzację małych gospodarstw. Przyjmowanie wniosków potrwa do 28 kwietnia. Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój usług rolniczych - listy rankingowe

  Rozwój usług rolniczych – listy rankingowe

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listy rankingowe, przedstawiające kolejność przysługiwania pomocy w  w ramach operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborze przeprowadzonym w terminie 31 października – 29 listopada 2016 r. Kolejność […]

  Czytaj więcej »
 • Dotacja 300 tyś na rozwój firm

  Dotacja 300 tyś na rozwój firm to wsparcie dla podmiotów będących mikro lub małym przedsiębiorstwem. Siedziba lub oddział firmy musi znajdować się na terenie objętym przez Lokalną Grupę Działania. Podmiot, który ubiega się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku do LGD wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz […]

  Czytaj więcej »
 • 100 tyś na własną firmę na terenach wiejskich

  Aż 100 tyś na własną firmę na terenach wiejskich to szansa na pozyskanie środków na otwarcie swojej własnej działalności gospodarczej.  Dotację można uzyskać w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Potencjalny wnioskodawca nie może być ubezpieczony jako rolnik z mocy ustawy i w […]

  Czytaj więcej »

Back to Top