• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
 • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018
 • Jest zgoda na przesunięcie dodatkowych pieniędzy dla 2900 młodych rolników

  Jest zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie około 54 mln euro na program wsparcia dla młodych rolników. Dzięki temu pomoc otrzyma dodatkowo około 2900 osób. O sukcesie negocjacji z Brukselą poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki po spotkaniu, które odbył z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem. – Dzięki wsparciu w wysokości 100 tys. zł,  gospodarstwa rolników zwiększą swój potencjał ekonomiczny i poprawią rentowność, co z kolei […]

  Czytaj więcej »
 • Minął termin składania w ARiMR wniosków o dopłaty bezpośrednie

  10 lipca minął termin składania w ARiMR wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Wnioski i uzupełnienia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2015 rok od 16 marca. Kto złożył swój wniosek do 15 czerwca może liczyć na otrzymanie przysługujących mu płatności obszarowych w pełnej wysokości, kto nie zdążył, będzie miał obniżone należne dopłaty o 1% za każdy roboczy […]

  Czytaj więcej »
 • Więcej czasu na wypłatę pomocy w ramach kilku działań objętych PROW 2007-2013

  Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Chodzi o działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych; Modernizacja gospodarstw rolnych; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Przywracanie potencjału produkcji rolnej […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejne dodatkowe pieniądze dla młodych rolników

  Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 zgodził się na zwiększenie budżetu pomocy dla młodych rolników o kwotę 103,2 mln euro. Środki zostały przesunięte z działań, które nie cieszyły się tak dużą popularnością jak właśnie program „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. – Dziękuję Państwu za podjęcie decyzji o przesunięciu tych pieniędzy. To dobra informacja dla wszystkich beneficjentów unijnych środków, którzy nie przekroczyli 40 roku życia. Celujemy w pełne, stuprocentowe wykorzystanie […]

  Czytaj więcej »
 • Dobiega końca termin na złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r

  Rolnicy, którzy złożą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. do 15 czerwca mogą liczyć na otrzymanie tych dopłat w pełnej wysokości. Do 10 czerwca ARiMR przyjęła 1,17 mln takich wniosków, w tym 5,9 tys. przez Internet. Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych 11, 12 i 15 czerwca 2015 r. wszystkie biura powiatowe ARiMR będą czynne w godzinach od 7.30 […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR przekazała realizację części działań z PROW 2014 – 2020 samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego

  Realizacją 5 działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją wdrażającą dla całego Programu, będą się zajmowały samorządy województw, które otrzymały 3 działania oraz Agencja Rynku Rolnego, której powierzono 2 działania. ARiMR, podpisała z tymi podmiotami umowy, w których określone są zasady współpracy przy wdrażaniu tego Programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji, […]

  Czytaj więcej »
 • Dopłaty bezpośrednie 2015 – zmiana rozporządzenia

  14 maja 2015 r. publikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu. Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim zmiany w zakresie płatności związanych z produkcją w sektorach zwierzęcych. Jedna z tych zmian dotyczy przepisów o wymogach IRZ stanowiących warunek kwalifikowalności do wsparcia. Zgodnie z tą zmianą płatności przysługują do zwierząt, w odniesieniu do których: 1) do dnia […]

  Czytaj więcej »
 • Wkrótce nabór na zalesianie

  Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą na ten cel otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa specjalne wsparcie. Pomoc będzie udzielana w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Oprócz rolników mogą się o nią ubiegać także jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. […]

  Czytaj więcej »
 • Nabory wniosków na działania z PROW 2014-2020 już wkrótce

  Nabór wniosków na działania w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powinien się rozpocząć na przełomie II i III kwartału bieżącego roku – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu otwarcia targów Agrotech w Kielcach. Szef resortu rolnictwa zaapelował także do rolników o jak najszybsze składanie wniosków o płatności obszarowe i nie czekanie z tym do ostatniego dnia, jak miało […]

  Czytaj więcej »
 • Dodatkowe 60 mln euro dla młodych rolników

  Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował o przesunięciu 60 mln euro w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i o powiększeniu w ten sposób środków na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. To umożliwi przyznanie jeszcze kolejnych ok. 2,5 tys. premii dla młodych rolników i oznacza, że z PROW 2007-2013 otrzyma je w sumie ponad 34,5 tys. osób. W ramach PROW 2007-2013 odbyło się pięć naborów wniosków […]

  Czytaj więcej »
 • Przedłużony termin na przyjmowanie wniosków o dopłaty

  W związku z dużymi zmianami dotyczącymi płatności bezpośrednich w roku 2015 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że zostanie wydłużony termin na składanie wniosków do 15 czerwca 2015 roku. Jak pokazują statystyki większość rolników – ok. 60%, składa swoje wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni podstawowego terminu naboru. W tym roku nie warto czekać tak długo, ponieważ, jak zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki, na konferencji prasowej zorganizowanej […]

  Czytaj więcej »
 • Kredyty preferencyjne – ARiMR wybrała banki

  16 marca dokonano komisyjnego otwarcia ofert banków, które dotyczyły warunków udzielania kredytów preferencyjnych. Agencja Restrukturyzacji wybrała 8 banków, którym przekazano do podpisu umowy o współpracy oraz przyznała limity akcji kredytowych i dopłat do oprocentowania na 2015 rok. Po podpisaniu umów Banki będą mogły rozpocząć udzielanie kredytów. Najniższy poziom opłat i prowizji oraz najniższą wysokość marży otrzymały: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska […]

  Czytaj więcej »
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 – obowiązki beneficjenta

  Trwający od 15 maja do 21 czerwca 2014 roku nabór w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Decyzję o przyznaniu pomocy do 10.03.2015 otrzymało 8829 wnioskodawców. Czekamy także na zgodę Komisji Europejskiej w zakresie przesunięcia dodatkowych środków ze starej perspektywy finansowej. Każdy beneficjent tego działania musi: prowadzić gospodarstwo rolne 5 lat od wypłaty środków na konto bankowe, pozostać ubezpieczony […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR przyjmuje wnioski obszarowe za 2015 rok

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników do składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Osobiście rolnicy mogą je składać w biurach powiatowych ARiMR od 16 marca. Kto złoży wniosek do 15 maja, może liczyć na otrzymanie należnych mu płatności w pełnej wysokości. Kto nie zdąży i złoży go od 16 maja do 9 czerwca, będzie miał obniżone należne płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia, a wnioski […]

  Czytaj więcej »
 • PO Ryby 2007-2013 nowy nabór wniosków

  ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 „Działania wspólne”, które wchodzi w skład PO RYBY 2007 -2013. Pomoc można otrzymać na restrukturyzację uznanych organizacji producentów, a także na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków. Ważne jest, że do objęcia dofinansowaniem będą brane pod uwagę jedynie te koszty kwalifikowalne, które zostaną poniesione do 31 lipca […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych