• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - I kwartał 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - I kwartał 2018
 • ARiMR przekazała realizację części działań z PROW 2014 – 2020 samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego

  Realizacją 5 działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją wdrażającą dla całego Programu, będą się zajmowały samorządy województw, które otrzymały 3 działania oraz Agencja Rynku Rolnego, której powierzono 2 działania. ARiMR, podpisała z tymi podmiotami umowy, w których określone są zasady […]

  Czytaj więcej »
 • Dopłaty bezpośrednie 2015 – zmiana rozporządzenia

  14 maja 2015 r. publikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu. Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim zmiany w zakresie płatności związanych z produkcją w sektorach zwierzęcych. Jedna z tych zmian dotyczy przepisów o wymogach IRZ stanowiących warunek kwalifikowalności do wsparcia. […]

  Czytaj więcej »
 • Wkrótce nabór na zalesianie

  Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą na ten cel otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa specjalne wsparcie. Pomoc będzie udzielana w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Oprócz rolników mogą się o […]

  Czytaj więcej »
 • Nabory wniosków na działania z PROW 2014-2020 już wkrótce

  Nabór wniosków na działania w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powinien się rozpocząć na przełomie II i III kwartału bieżącego roku – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu otwarcia targów Agrotech w Kielcach. Szef resortu rolnictwa zaapelował także do rolników o jak najszybsze […]

  Czytaj więcej »
 • Dodatkowe 60 mln euro dla młodych rolników

  Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował o przesunięciu 60 mln euro w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i o powiększeniu w ten sposób środków na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. To umożliwi przyznanie jeszcze kolejnych ok. 2,5 tys. premii dla młodych rolników i oznacza, że z PROW 2007-2013 otrzyma je w sumie […]

  Czytaj więcej »
 • Przedłużony termin na przyjmowanie wniosków o dopłaty

  W związku z dużymi zmianami dotyczącymi płatności bezpośrednich w roku 2015 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że zostanie wydłużony termin na składanie wniosków do 15 czerwca 2015 roku. Jak pokazują statystyki większość rolników – ok. 60%, składa swoje wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni podstawowego terminu naboru. W tym roku nie warto czekać tak […]

  Czytaj więcej »
 • Kredyty preferencyjne – ARiMR wybrała banki

  16 marca dokonano komisyjnego otwarcia ofert banków, które dotyczyły warunków udzielania kredytów preferencyjnych. Agencja Restrukturyzacji wybrała 8 banków, którym przekazano do podpisu umowy o współpracy oraz przyznała limity akcji kredytowych i dopłat do oprocentowania na 2015 rok. Po podpisaniu umów Banki będą mogły rozpocząć udzielanie kredytów. Najniższy poziom opłat i prowizji oraz najniższą wysokość marży […]

  Czytaj więcej »
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 – obowiązki beneficjenta

  Trwający od 15 maja do 21 czerwca 2014 roku nabór w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Decyzję o przyznaniu pomocy do 10.03.2015 otrzymało 8829 wnioskodawców. Czekamy także na zgodę Komisji Europejskiej w zakresie przesunięcia dodatkowych środków ze starej perspektywy finansowej. Każdy beneficjent tego działania musi: prowadzić gospodarstwo rolne […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR przyjmuje wnioski obszarowe za 2015 rok

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników do składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Osobiście rolnicy mogą je składać w biurach powiatowych ARiMR od 16 marca. Kto złoży wniosek do 15 maja, może liczyć na otrzymanie należnych mu płatności w pełnej wysokości. Kto nie zdąży i złoży go od 16 maja do […]

  Czytaj więcej »
 • PO Ryby 2007-2013 nowy nabór wniosków

  ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 „Działania wspólne”, które wchodzi w skład PO RYBY 2007 -2013. Pomoc można otrzymać na restrukturyzację uznanych organizacji producentów, a także na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków. Ważne jest, że do […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 9 marca można składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny. o Pomoc mogą starać się Przedsiębiorcy, którzy:  – mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT, – zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski, – są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców […]

  Czytaj więcej »
 • Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020

  W nowej perspektywie finansowej podobnie jak w PROW 2007-2013 przewidziano dotacje dla gospodarstw ekologicznych. Działanie „Rolnictwo ekologiczne” na lata 2014-2020 podzielono na dwa poddziałania: „Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne”oraz „Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego”. Poniżej podział pakietów w ramach obydwu poddziałań. Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne Pakiet 1. Uprawy rolnicze […]

  Czytaj więcej »
 • Transza pomocy dla rolników, którym dziki zniszczyły pola

  ARiMR uruchamia kolejną transzę pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, którym dziki zniszczyły w 2014 r. uprawy. 6,1 mln zł przeznaczył Rząd na pomoc dla rolników, którym w 2014 roku dziki wyrządziły szkody w uprawach. Chodzi o rolników z województwa podlaskiego, których gospodarstwa są położone na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku […]

  Czytaj więcej »
 • Są dodatkowe pieniądze dla młodych rolników

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie dodatkowych 23 mln euro dla wnioskodawców działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013. Na dotychczas obowiązującej liście określającej kolejność przysługiwania pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znajdowało się ok. 7,8 tys. rolników, których […]

  Czytaj więcej »
 • Przywracanie potencjału – lista rankingowa

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę rankingową w ramach siódmego naboru w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013. Wnioski złożyło 1535 osób. Na tzw. „zielonej liście” znajduje się w tej chwili 871 osób (stan na 30 stycznia 2015). Aktualizacja ww. informacji […]

  Czytaj więcej »

Back to Top