• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Dodatkowe 60 mln euro dla młodych rolników

  Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował o przesunięciu 60 mln euro w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i o powiększeniu w ten sposób środków na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. To umożliwi przyznanie jeszcze kolejnych ok. 2,5 tys. premii dla młodych rolników i oznacza, że z PROW 2007-2013 otrzyma je w sumie […]

  Czytaj więcej »
 • Przedłużony termin na przyjmowanie wniosków o dopłaty

  W związku z dużymi zmianami dotyczącymi płatności bezpośrednich w roku 2015 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że zostanie wydłużony termin na składanie wniosków do 15 czerwca 2015 roku. Jak pokazują statystyki większość rolników – ok. 60%, składa swoje wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni podstawowego terminu naboru. W tym roku nie warto czekać tak […]

  Czytaj więcej »
 • Kredyty preferencyjne – ARiMR wybrała banki

  16 marca dokonano komisyjnego otwarcia ofert banków, które dotyczyły warunków udzielania kredytów preferencyjnych. Agencja Restrukturyzacji wybrała 8 banków, którym przekazano do podpisu umowy o współpracy oraz przyznała limity akcji kredytowych i dopłat do oprocentowania na 2015 rok. Po podpisaniu umów Banki będą mogły rozpocząć udzielanie kredytów. Najniższy poziom opłat i prowizji oraz najniższą wysokość marży […]

  Czytaj więcej »
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 – obowiązki beneficjenta

  Trwający od 15 maja do 21 czerwca 2014 roku nabór w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Decyzję o przyznaniu pomocy do 10.03.2015 otrzymało 8829 wnioskodawców. Czekamy także na zgodę Komisji Europejskiej w zakresie przesunięcia dodatkowych środków ze starej perspektywy finansowej. Każdy beneficjent tego działania musi: prowadzić gospodarstwo rolne […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR przyjmuje wnioski obszarowe za 2015 rok

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników do składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Osobiście rolnicy mogą je składać w biurach powiatowych ARiMR od 16 marca. Kto złoży wniosek do 15 maja, może liczyć na otrzymanie należnych mu płatności w pełnej wysokości. Kto nie zdąży i złoży go od 16 maja do […]

  Czytaj więcej »
 • PO Ryby 2007-2013 nowy nabór wniosków

  ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 „Działania wspólne”, które wchodzi w skład PO RYBY 2007 -2013. Pomoc można otrzymać na restrukturyzację uznanych organizacji producentów, a także na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków. Ważne jest, że do […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 9 marca można składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny. o Pomoc mogą starać się Przedsiębiorcy, którzy:  – mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT, – zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski, – są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców […]

  Czytaj więcej »
 • Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020

  W nowej perspektywie finansowej podobnie jak w PROW 2007-2013 przewidziano dotacje dla gospodarstw ekologicznych. Działanie „Rolnictwo ekologiczne” na lata 2014-2020 podzielono na dwa poddziałania: „Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne”oraz „Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego”. Poniżej podział pakietów w ramach obydwu poddziałań. Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne Pakiet 1. Uprawy rolnicze […]

  Czytaj więcej »
 • Transza pomocy dla rolników, którym dziki zniszczyły pola

  ARiMR uruchamia kolejną transzę pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, którym dziki zniszczyły w 2014 r. uprawy. 6,1 mln zł przeznaczył Rząd na pomoc dla rolników, którym w 2014 roku dziki wyrządziły szkody w uprawach. Chodzi o rolników z województwa podlaskiego, których gospodarstwa są położone na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku […]

  Czytaj więcej »
 • Są dodatkowe pieniądze dla młodych rolników

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie dodatkowych 23 mln euro dla wnioskodawców działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013. Na dotychczas obowiązującej liście określającej kolejność przysługiwania pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znajdowało się ok. 7,8 tys. rolników, których […]

  Czytaj więcej »
 • Przywracanie potencjału – lista rankingowa

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę rankingową w ramach siódmego naboru w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013. Wnioski złożyło 1535 osób. Na tzw. „zielonej liście” znajduje się w tej chwili 871 osób (stan na 30 stycznia 2015). Aktualizacja ww. informacji […]

  Czytaj więcej »
 • Płatności bezpośrednie w latach 2015-2020

  Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 – to tytuł broszury, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą w dużym nakładzie wydrukuje niebawem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zostanie ona rozpowszechniona wśród rolników, by mogli się zapoznać z nowymi zasadami przyznawania dopłat od przyszłego roku i dobrze się przygotować do korzystania z nowego systemu udzielania tego […]

  Czytaj więcej »
 • PROW 2014-2020 – wkrótce pierwsze nabory

  Mam do zakomunikowania dobre wieści. Ruszamy z nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podczas przerwy w konferencji naukowej p.t. „Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach  PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020” zorganizowanej 22 stycznia br. w Centralnej  Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Marek Sawicki zapewnił […]

  Czytaj więcej »
 • Rząd obniża stawki dopłat za materiał siewny

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny. Na tą chwilę projekt jest przesłany do konsultacji społecznych. Agencja Rynku Rolnego informuje, że do 10 grudnia 2014 wypłacono dotację do 985 714,38 ha roślin zbożowych i mieszanek, 33962 […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób zamierzających otworzyć własną firmę – woj. lubelskie

  Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego ogłosiła uzupełniający nabór wniosków w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Nabór potrwa w terminie: od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia 20 lutego 2015 roku do godz. 15.00. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: – funkcjonujące przedsiębiorstwa – nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną […]

  Czytaj więcej »

Back to Top