• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - I kwartał 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - I kwartał 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - I kwartał 2018
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – listy rankingowe 2017

  W dniu dzisiejszym ARiMR udostępniła listę wojewódzką dla pomorskiego. W tej chwili mieszkańcy wszystkich województw znają już wyniki naboru w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z 2017 roku. Ogółem w skali kraju złożono 10 862 wnioski o przyznanie pomocy. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” trwał od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku. […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejne listy rankingowe w Restrukturyzacji małych gospodarstw

  ARiMR opublikowała kolejne listy wojewódzkie, które określają kolejność przysługiwania pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw„. Tym razem miejsce w rankingu będą mogli poznać mieszkańcy województwa lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. W województwie lubelskim złożono 2118 wniosków a kujawsko-pomorskim 537. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” trwał od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku. […]

  Czytaj więcej »
 • Wyniki naboru dla młodych rolników w Małopolsce

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejność przysługiwania pomocy w ramach naboru „Premie dla młodych rolników” w województwie małopolskim. Nabór został przeprowadzony w dniach od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. Ogółem w skali kraju zostało złożonych 4903 wnioski, w tym w województwie małopolskim 198. Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są […]

  Czytaj więcej »
 • Od 2018 wnioski o dopłaty bezpośrednie elektronicznie

  Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich. Resort proponuje aby od 2018 roku wnioski o dopłaty składane były w formie elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość złożenia w dokumentów papierowo. Organem, który zapewni wydruk wniosku wraz z załącznikami graficznymi będzie Kierownik Biura Powiatowego ARiMR. Dodatkowo zaproponowano utrzymanie do 2020 roku dotychczasowego […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór dla poszkodowanych przez klęski

  ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej„. Oddziały Regionalne będą przyjmować dokumenty od 6 do 20 listopada 2017 roku. Jednocześnie dla tych, którzy nie zdążą w tym naborze, przewiduje się ogłaszanie kolejnych. O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez klęski żywiołowe: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki […]

  Czytaj więcej »
 • Wyniki naboru na małe przetwórstwo

  ARiMR przeprowadziła od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW na lata 2014-2020. W naborze uczestniczyli rolnicy będący osobami fizycznymi, domownicy lub małżonkowie tych rolników jeżeli podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, oraz podejmują […]

  Czytaj więcej »
 • Listy rankingowe modernizacja 2017

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarach:  – rozwój produkcji prosiąt, – rozwój produkcji mleka krowiego, – rozwój produkcji bydła mięsnego. W dniu wczorajszym opublikowane […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór dla przekazujących gospodarstwa

  Zakończył się nabór dla przekazujących gospodarstwa. O pomoc w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” wystąpiło 189 osób. Jak informuje ARiMR, nie jest  to liczba ostateczna. Wnioski można było wysyłać drogą pocztową. Zapewne większa ilość wnioskodawców zdecydowała się na takie rozwiązanie. […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejne województwa znają już wyniki naboru dla małych gospodarstw

  ARiMR opublikowała kolejne listy wojewódzkie, które określają kolejność przysługiwania pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. W ostatnim tygodniu wyniki poznali wnioskodawcy z województwa świętokrzyskiego. Pisaliśmy o tym tutaj. W dniu dzisiejszym pojawiły się kolejne listy dla województw: małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” trwał od […]

  Czytaj więcej »
 • W Świętokrzyskiem są już wyniki naboru dla małych gospodarstw

  ARiMR ogłosiła wyniki naboru wniosków w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw„. Lista rankingowa określająca kolejność dostępna jest tylko dla województwa świętokrzyskiego.  W pozostałych częściach kraju trwa weryfikacja wniosków. W województwie świętokrzyskim złożono 1048 wniosków o przyznanie pomocy. Łącznie w całym kraju złożono ich 10 862. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” trwał od 30 […]

  Czytaj więcej »
 • Wyniki naboru dla rozpoczynających działalność pozarolniczą

  ARiMR opublikowała listy rankingowe określające kolejność przysługiwania pomocy w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej„. Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się w okresie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku. Decyzje o przyznaniu pomocy otrzymają te osoby, które otrzymały minimum 4 punkty. W ramach tej pomocy można otrzymać 100 000 PLN na rozpoczęcie […]

  Czytaj więcej »
 • Decyzje dla młodych rolników również później

  Kilka dni temu pojawiła się informacja o wydłużeniu terminu na wydanie decyzji w sprawie pomocy dla małych gospodarstw. Zmianie ulegnie również czas, w jakim Agencja wyda decyzje dla młodych rolników. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w tej kwestii. Decyzje dla młodych rolników również później W obowiązującym przez rozporządzenie terminie Agencja […]

  Czytaj więcej »
 • Stawki dopłat do materiału siewnego w 2017 roku

  Pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do materiału siewnego za rok 2017. Stawki są wyższe niż te, które były w roku poprzednim. 92,45 zł/ha – zboża i mieszanki zbożowe 147,90 zł/ha – rośliny strączkowe 462,50 zł/ha – ziemniaki Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu. Od 15 stycznia do 26 czerwca […]

  Czytaj więcej »
 • Poczekamy dłużej na decyzje dla małych gospodarstw

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad kolejną nowelizacją rozporządzenia w sprawie pomocy dla małych gospodarstw. 210 dni potrzebuje ARiMR aby wydać decyzje dla wnioskodawców „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Wpływ na weryfikację wniosków miały m.in kontrole na miejscu u wnioskodawców. Miały one na celu sprawdzenie bazowej wielkości ekonomicznej w gospodarstwach. Niezbędność tych kontroli oraz czasochłonność poskutkowały, […]

  Czytaj więcej »
 • Agencja rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat

  16 października br. ARiMR rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty dopłat. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 […]

  Czytaj więcej »

Back to Top