Kolejność przysługiwania pomocy restrukturyzacja małych gospodarstw 2018

Strona główna/Aktualności, Bez kategorii/Kolejność przysługiwania pomocy restrukturyzacja małych gospodarstw 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Ogółem w skali kraju złożono 7 960 wniosków.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″ (Dz. U. poz. 1813, z 2016 r. poz. 1009, z 2017 r. poz. 109, 1016 i 1981 oraz z 2018 r. poz. 868). Zgodnie z przepisem § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe. 

Lista rankingowa dostępna jest tutaj.

 

źródło: ARiMR

O autorze:

Zostaw komentarz