Restrukturyzacja małych gospodarstw dla nieubezpieczonych w KRUS

Strona główna/Bez kategorii, Finanse i dotacje/Restrukturyzacja małych gospodarstw dla nieubezpieczonych w KRUS

Planowane zmiany w restrukturyzacji małych gospodarstw powoli nabierają kształtu. Resort przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia. Od kolejnego naboru, który będzie miał miejsce prawdopodobnie w maju, wprowadzone zostanie kilka zmian.

Tak jak pisaliśmy pod koniec ubiegłego roku, rozszerzy się katalog beneficjentów. Z pomocy będą mogły skorzystać także osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jedyny warunek to uzyskanie przychodu lub dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym było na poziomie co najmniej 25 % (w stosunku do do całości przychodów/dochodów wnioskodawcy). Będzie to świadczyło o zarobkowym prowadzeniu działalności rolniczej. Ocenę tę będzie można przeprowadzić na podstawie dwóch alternatywnych metod. Pierwsza będzie polegać na obliczeniu dochodów rolnika na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach z 1 ha przeliczeniowego. Druga metoda to wyliczenie całkowitej rocznej produkcji na podstawie współczynników standardowej produkcji, zgodnie z metodologią UE.

Zniesiony będzie również wymóg nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Zwiększy się również górna granica wielkości ekonomicznej gospodarstwa z 10 do 13 tysięcy euro w roku bazowym. Pozostanie konieczność zwiększenia docelowej wielkości o 20 % w stosunku do wyjściowej.

Zmieni się także wielkość struktury własnościowej gospodarstwa w okresie docelowym. Do tej pory było to 70 % własności, dzierżawy ze Skarbu Państwa. Po zmianach wielkość będzie wynosić 50 %.

Kolejna zmiana dotyczy możliwości kilkakrotnego ogłaszania naborów wniosków zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale roku.

Do wniosku o przyznanie pomocy nie trzeba będzie już składać kopii dowodu osobistego (podmiotu ubiegającego się o pomoc i jego małżonka).

 

źródło: MRiRW

O autorze:

Zostaw komentarz