Zobacz jak zdobyć 60 tyś dla małych gospodarstw

Strona główna/Aktualności, Finanse i dotacje/Zobacz jak zdobyć 60 tyś dla małych gospodarstw

Od 28 lutego do 29 marca 2019 Agencja będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw. Przypominamy, że ten nabór odbędzie się na „starych zasadach”. Kolejny nabór planowany jest na maj 2019. Prawdopodobnie wtedy wnioski będą mogły składać również osoby nieubezpieczone w KRUS.

Restrukturyzacja małych gospodarstw to bezzwrotna premia w wysokości 60 000 PLN. Pomoc skierowana jest dla małych gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest nie większa niż 10 000 euro. Środki wypłacane są w dwóch transzach. Pierwsza płatność w wysokości 48 000 PLN. Pozostałe 12 000 PLN wnioskodawca otrzyma po realizacji założeń biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

 

Kto może otrzymać pomoc?

 

Pomoc skierowana jest do osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników minimum 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Od 2018 roku rozszerza się katalog potencjalnych beneficjentów o osoby, które ubezpieczone są również w pełnym zakresie na wniosek. Bardzo ważne jest również aby nie prowadzić działalności gospodarczej przez okres 1 roku poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Jeżeli spełniasz powyższe warunki, ustal wielkość ekonomiczną swojego gospodarstwa. Do wyliczenia trzeba uwzględnić wszystkie uprawy z wniosku o płatności obszarowe z roku bazowego. Weź pod uwagę produkcję zwierzęcą, o ile taką prowadzisz. Pamiętaj, że WEG wyliczamy ze wszystkich działek, które podajesz we wniosku o płatności obszarowe. Również z tych, na które nie masz umowy dzierżawy. Jeżeli Twoja wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 000 euro, kwalifikujesz się do uzyskania pomocy.
Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy. Teraz musisz określić swoje potencjalne inwestycje oraz wskazać jak zwiększysz wielkość ekonomiczną swojego gospodarstwa. Docelowo WEG musi wynosić minimum 10 000 euro oraz być większa o 20 % od wyjściowego.

 

Przykład:

 

Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o wielkości 7 ha w województwie lubelskim. Są to grunty własne. Wnioskodawca nie prowadzi produkcji zwierzęcej. We wniosku o płatności obszarowe rolnik zadeklarował następujące uprawy:

 

Mieszanka zbożowa jara – 4 ha
Pszenżyto ozime – 3 ha.

 

Przy uwzględnieniu wielkości ekonomicznej powyższych upraw, gdzie:

 

Mieszanka zbożowa 4 ha x 357,39 euro = 1429,56 euro
Pszenżyto ozime 3 ha x 574,58 euro = 1723,74 euro

 

Łączna wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi 3153,30.

 

W związku z koniecznością zwiększenia wielkości ekonomicznej, wnioskodawca zadeklarował wprowadzenie do gospodarstwa pietruszki korzeniowej w płodozmianie z uprawami rolniczymi. Wielkość ekonomiczna takiej uprawy w województwie lubelskim wynosi 8495,22 euro za 1 ha.

 

Docelowo struktura upraw w jego gospodarstwie będzie przedstawiać się następująco:

 

Mieszanka zbożowa jara 4 ha x 357,39 euro = 1429,56 euro
Pszenżyto ozime 2,0 ha x 574,58 euro = 1436,45 euro
Pietruszka korzeniowa 1,00 ha x 8495,22 = 8495,22 euro

 

Łączna wielkość ekonomiczna gospodarstwa w okresie docelowym wyniesie 11361,23.

 

Za co dostanę punkty?

 

Rodzaj planowanej produkcji:

 

 • Uczestnictwo w systemach jakości  – 1 pkt
 • Uczestnictwo w systemie „Rolnictwo ekologiczne” – 2 pkt
 • Produkcja roślin wysokobiałkowych – 1 pkt

 

Kompleksowość biznesplanu:

 

 • Inwestycja budowlana – 2 pkt
 • Udział w szkoleniach oraz usługi doradcze – maksymalnie 1 pkt
 • Przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie – 1 pkt
 • Przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 2 pkt
 • Uczestnictwo w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych – 1 pkt

 

Wpływ na realizację celów przekrojowych:

 

 • Udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub równy 66 % – 1 pkt
 • Przygotowanie planu nawozowego – 2 pkt
 • Inwestycje w środowisko i klimat – maksymalnie 5 pkt
 • Innowacyjność – maksymalnie 2 pkt

 

Docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

 

 • Powyżej 20 tyś euro – 5 pkt
 • 16 – 20 tyś euro – 4 pkt
 • 12-16 tyś euro – 2 pkt

 

Wiek beneficjanta do 40 lat – 1 pkt
Zmiana kierunku produkcji – 2 pkt
Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników minimum 12 miesięcy  – 2 pkt

 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

 

Złożenie wniosku o płatność I raty premii

 

Po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem ARiMR rozpoczyna jego weryfikację. Następnie ogłoszona jest lista rankingowa i rolnik otrzymuje decyzję o przyznaniu pomocy. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o płatność I raty. Wnioskodawca ma na to 6 miesięcy od dnia odebrania decyzji o przyznaniu pomocy. Z wnioskiem o wypłatę I raty załączamy wydruk z księgi przychodów i rozchodów oraz dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji biznesplanu. Mogą to być np. FV za zakup środków obrotowych lub umowa przedwstępna na zakup maszyny, którą deklarowaliśmy w biznesplanie. Ważne aby dokumenty były spójne z biznesplanem. Od tego momentu ARIMR ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę 48 000 PLN.

 

Dostałem pomoc. Co dalej?

 

Pamiętaj, że musisz wydać pieniądze zgodnie z tym co założyłeś w biznesplanie. W trakcie jego realizacji możliwe są zmiany. Dodatkowo musisz pamiętać o spełnieniu wszystkich deklaracji, za które dostałeś punkty.

 

Złożenie wniosku o drugą ratę premii

 

Wniosek o drugą ratę płatności składamy w momencie kiedy spełniliśmy wszystkie założenia biznesplanu. Płatność drugiej raty należy złożyć w terminie do 3 lat od momentu otrzymania I raty. Agencja wypłaci środki w terminie do 3 miesięcy od momentu złożenia przez rolnika wniosku.

O autorze:

Zostaw komentarz