Zakończył się nabór na premie na działalność pozarolniczą

Strona główna/Aktualności, Finanse i dotacje/Zakończył się nabór na premie na działalność pozarolniczą

Do 13 listopada 2018 r. można było składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej„. O premię mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Pomoc mogła być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020. Innym bardzo ważnym warunkiem skorzystania ze 100 tys. premii jest to, że starający się o nią, nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Według naszych informacji, w całym kraju zarejestrowano 2596 wniosków o przyznanie pomocy. Nie jest to liczba ostateczna. Dokumenty można było wysyłać za pośrednictwem poczty.

 

Źródło: ARiMR

O autorze:

1 komenarz

  1. Łukasz 1 grudnia 2018 w 15:04 - Odpowiedz

    Wiadomo jaki czas oczekiwania na wyniki?

Zostaw komentarz