• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
  • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - maj 2018
  • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
  • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Możliwe zmiany w młodym rolniku

Premie dla młodych rolników to pomoc w wysokości 100 000 zł na rozpoczęcie działalności rolniczej. W ramach poddziałania wnioski o przyznanie pomocy mogą składać osoby do 40 roku życia. Ważne jest także aby potencjalny beneficjent posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełnił. ARiMR przeprowadziła ostatni nabór w 2017 roku. O pomoc wnioskowało ponad 4 tyś zainteresowanych. W tej chwili Oddziały Regionalne wydają decyzje o przyznaniu pomocy. Młodzi rolnicy składają także wnioski o wypłatę I raty premii.

Nabór wniosków w 2018 roku planowany jest na I kwartał. Konkretny termin zostanie ogłoszony przez Prezesa ARiMR.

 

Możliwe zmiany w młodym rolniku

 

W poddziałaniu planowanych jest kilka zmian. Zostanie wydłużony termin urządzania gospodarstwa z 18 do 24 miesięcy do momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Prowadzenie działalności w gospodarstwie rozpoczyna się co do zasady z dniem, gdy osoba stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. W tym przypadku proponuje się aby brak wykonania następujących czynności:

  • zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru ARiMR
  • złożenie wniosku o płatności obszarowe
  • wystąpienie o pomoc krajową lub o inne środki pomocowe UE
  • prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej

pozwolił na wyznaczenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. Taka zmiana pozwoli na złożenie wniosku większej liczbie zainteresowanych.

O ewentualnych zmianach w przepisach będziemy informować w osobnych artykułach.

 

 

 

Podobne wpisy

Więcej czasu na wypłatę pomocy w ramach kilku działań objętych PROW 2007-2013
Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na...
Nowe zasady składania wniosków o dopłaty
Od bieżącego roku wniosek o dopłaty bezpośrednie złożymy przez internet. W 2018 roku uległy zmianie...
Restrukturyzacja małych gospodarstw w PROW 2014-2020
W I kwartale 2017 roku przewidziany jest nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw. Jest to wsparcie...
ARiMR przekazała realizację części działań z PROW 2014 – 2020 samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego
Realizacją 5 działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w imieniu Agencji...

Opublikowane przez:

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych