• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
  • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - maj 2018
  • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
  • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Wyniki naboru dla gospodarujących na Naturze 2000

ARiMR udostępniła wyniki naboru w ramach „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000„. Nabór wniosków został przeprowadzony w dniach od 28 września do 27 października 2017 r. Aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni. Na listach wydzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 30 punktów.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 30 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

Przypominamy, że pomoc może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc. Na wyższy poziom wsparcia, który wynosi 60 proc. mogą liczyć młodzi rolnicy. Wysokość pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” zależy od ich rodzaju. Na budowę lub modernizację budynków inwentarskich można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys. zł wsparcia.

Listy rankingowe można pobrać tutaj.

 

źródło: ARiMR

 

Podobne wpisy

Wszystko u punktach w „Modernizacji gospodarstw rolnych” – obszar D
Od 31 marca do 29 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski...
Punkty w modernizacji gospodarstw rolnych
Od 19 lutego  do 20 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski...
Listy rankingowe modernizacja 2017
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 29 czerwca do 28 lipca...
Nowe zasady składania wniosków o dopłaty
Od bieżącego roku wniosek o dopłaty bezpośrednie złożymy przez internet. W 2018 roku uległy zmianie...

Opublikowane przez:

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych