• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
  • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
  • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
  • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Po raz kolejny nabór dla poszkodowanych przez klęski

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej„. Oddziały Regionalne będą przyjmować dokumenty od 7 do 29 grudnia 2017 roku.

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez klęski żywiołowe: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc można ubiegać się, jeśli w danym roku kalendarzowym poniosło się straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda. Pomijamy rok o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Również na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Maksymalnie otrzymamy do 300 tyś zł w PROW 2014-2020. Refundacja wynosi do 80 %.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

 

źródło: ARiMR

Podobne wpisy

Nabór wniosków na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
od 27 grudnia 2016 do 25 stycznia 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie...
Kolejny nabór dla poszkodowanych przez klęski
ARiMR ogłosiła nabór wniosków na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej". Oddziały...
Nabór dla poszkodowanych przez klęski
ARiMR ogłosiła nabór wniosków na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej". Oddziały...
Nabór wniosków dla poszkodowanych przez klęski
ARiMR ogłosiła nabór wniosków na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej". Oddziały...

Opublikowane przez:

Mateusz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych