Kolejny nabór dla poszkodowanych przez klęski

Strona główna/Aktualności, Finanse i dotacje/Kolejny nabór dla poszkodowanych przez klęski

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Oddziały Regionalne będą przyjmować dokumenty od 4 do 18 września 2017 roku. Jednocześnie dla tych, którzy nie zdążą w tym naborze, przewiduje się ogłaszanie kolejnych.

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez klęski żywiołowe: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc można ubiegać się, jeśli w danym roku kalendarzowym poniosło się straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda. Pomijamy rok o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Również na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Maksymalnie otrzymamy do 300 tyś zł w PROW 2014-2020. Refundacja wynosi do 80 %.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

źródło: ARiMR

O autorze:

Zostaw komentarz