• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
  • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
  • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
  • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o pomocy dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków. Producenci  drzew i krzewów owocowych oraz truskawek mogą składać wnioski od 13 do 27 września 2017 roku. Szkody w gospodarstwach muszą przekraczać wysokość co najmniej 70% danej uprawy.

Stawki pomocy wynoszą:

  1. 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych;
  2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Poza formułą de minimis,  jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy nie może przekraczać równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy pomniejszy się o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

źródło: MRiRW

 

Podobne wpisy

Od 17 października można składać wnioski o pomoc klęskową
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniach 17-31 października będzie...
Pomoc związana z suszą – dokumenty aplikacyjne
Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu suszy ponieśli stary...
Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
Posiadasz stare odmiany drzew owocowych? Warto przyjrzeć się możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy. Pakiet...
ARiMR przekazała realizację części działań z PROW 2014 – 2020 samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego
Realizacją 5 działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w imieniu Agencji...

Opublikowane przez:

Mateusz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych