• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
  • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
  • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
  • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Agencja wypłaciła ponad 96 % płatności obszarowych za 2016 rok

Do 31 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,13 mld zł, czyli 96,75 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016. To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania miesiąc przed wyznaczonym przez UE terminem. Zgodnie z unijnym prawem, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie. Wypłacona do 31 maja kwota jest wyższa o ponad 1,415 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Z tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,247 mld zł. Stanowi to 94,97 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych za 2016 r. jest także lepszy niż w kampanii 2015. Do 31 maja 82,80% rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 23,2 proc. mniej. Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat, dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą.

źródło: ARiMR

Podobne wpisy

Więcej czasu na wypłatę pomocy w ramach kilku działań objętych PROW 2007-2013
Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na...
Dobiega końca termin na złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r
Rolnicy, którzy złożą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności...
Trwają wypłaty dopłat bezpośrednich, ONW i płatności rolnośrodowiskowych
Do 15 stycznia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat...
Minął termin składania w ARiMR wniosków o dopłaty bezpośrednie
10 lipca minął termin składania w ARiMR wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r....

Opublikowane przez:

Mateusz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych