• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm

Rozpoczął się nabór wniosków dla młodych rolników

27 kwietnia 2017 roku rozpoczął się nabór wniosków dla młodych rolników. Przyjmowanie wniosków potrwa do 28 maja br.

O  wsparcie może ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W przypadku ich braku, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Przed złożeniem wniosku potrzeba posiadać tytuł prawny do 1 ha użytków rolnych.

Dla kogo premia ?

Młody rolnik musi utworzyć gospodarstwo rolnego, którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większej niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi równać się średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej.  Powierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów. Przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

 

Podobne wpisy

33 wnioski w pierwszym dniu naboru – rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o premie dla młodych rolników
20 sierpnia 2015 roku powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły...
Wszystko u punktach w „Modernizacji gospodarstw rolnych” – obszar D
Od 31 marca do 29 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski...
Restrukturyzacja małych gospodarstw w PROW 2014-2020
W I kwartale 2017 roku przewidziany jest nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw. Jest to wsparcie...
Kolejne nabory z PROW 2014-2020 jeszcze w tym roku
- W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju...

Opublikowane przez:

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top