• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
  • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
  • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
  • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Będą zmiany w PROW na obszarach ASF

Będą zmiany w PROW na obszarach ASF.

Pojawiły się projekty rozporządzeń zmieniające rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” dla obszarów objętych ASF.

W Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej proponuje się aby umożliwić otrzymanie pomocy rolnikom, którzy zdecydują się trwale zaprzestać chowu lub hodowli świń na obszarach ASF. Dla wnioskodawców, których siedziba stada będzie na obszarach ASF, kryterium punktowe dotyczące kwalifikacji zawodowych, zastąpi się kryterium związanym z ilością świń w gospodarstwie.

W Restrukturyzacji małych gospodarstw natomiast zmiany dotyczące obszarów ASF dotyczyć punktów za ilość świń w stadzie. Za 1 sztukę ARiMR przyzna 1 pkt. Powyżej 35 sztuk będzie to 5 pkt. Pomocy niestety nie przyzna się tym producentom, którym przyznano i wypłacono rekompensatę za nieprzerwane utrzymywanie świń w gospodarstwie.

Podobne wpisy

Wszystko u punktach w „Modernizacji gospodarstw rolnych” – obszar D
Od 31 marca do 29 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski...
Punkty w modernizacji gospodarstw rolnych
Od 19 lutego  do 20 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski...
Więcej czasu na wypłatę pomocy w ramach kilku działań objętych PROW 2007-2013
Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na...
Zmiany w Restrukturyzacji małych gospodarstw
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia określającego...

Opublikowane przez:

Mateusz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych