[text-slider]

Będą zmiany w PROW na obszarach ASF

Będą zmiany w PROW na obszarach ASF.

Pojawiły się projekty rozporządzeń zmieniające rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” dla obszarów objętych ASF.

W Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej proponuje się aby umożliwić otrzymanie pomocy rolnikom, którzy zdecydują się trwale zaprzestać chowu lub hodowli świń na obszarach ASF. Dla wnioskodawców, których siedziba stada będzie na obszarach ASF, kryterium punktowe dotyczące kwalifikacji zawodowych, zastąpi się kryterium związanym z ilością świń w gospodarstwie.

W Restrukturyzacji małych gospodarstw natomiast zmiany dotyczące obszarów ASF dotyczyć punktów za ilość świń w stadzie. Za 1 sztukę ARiMR przyzna 1 pkt. Powyżej 35 sztuk będzie to 5 pkt. Pomocy niestety nie przyzna się tym producentom, którym przyznano i wypłacono rekompensatę za nieprzerwane utrzymywanie świń w gospodarstwie.

Opublikowane przez:

Mateusz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych