• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
 • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Ruszają kredyty z nowej linii ZC

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała aneks do umowy o współpracy z SGB Bank S.A. Pozwoli to na  uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC. Linia kredytowa ZC przeznaczona jest na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą zatem starać się o udzielenie przez SGB Bank S.A., kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych. Kwota kredytu nie może być większa od  kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Kwotę 5 mln zł pomniejsza się o wartość udzielonej danemu producentowi rolnemu nieoprocentowanej pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w § 13i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. 2015 r., poz. 187 ze zm.). Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 2,5%, przy czym przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu w wysokości 1%, pozostałą część spłaca Agencja. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii ZC może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 8 lat liczonych od dnia zawarcia umowy kredytu.

 

źródło: ARiMR

Podobne wpisy

Wsparcie dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie wprowadzona możliwość udzielania...
Nowe limity akcji kredytowej
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała bankom limity akcji kredytowej oraz limity...
Nieoprocentowany kredyt dla czekających na wypłatę dopłat bezpośrednich
Rolnicy, którzy nadal czekają na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 rok będą mogli otrzymać...
Rolnicy chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych
Rolnicy chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało,...

Opublikowane przez:

Mateusz

2 komentarze

 1. cwa -  Styczeń 15, 2017 - 18:08 pm

  czy kredyty na pasze można pokryć tym kredytem

  Odpowiedz
 2. daniel -  Luty 21, 2017 - 20:04 pm

  witam a czy z tej pomocy można skorzystać raczej nie, bo to taka pomoc na dobicie rolnika ,kredyty dla rolników którzy stracili płynność finansową a wymaga się czystego biku zaległości z okresu dwóch lat , a praktycznie z trzech bo za okres 2014 i 2015 a mamy 2017 i co jak może nie być zaległości wymaganych , w całej Polsce jest taka sytuacja , minister na spotkaniach wygłasza mowy , tylko nie ma możliwości zadawania pytań niewygodnych pytań .

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych