Planowane wydłużenie terminu na uzupełnienia we wnioskach na modernizację

Strona główna/Aktualności, Finanse i dotacje, Prawo i przepisy/Planowane wydłużenie terminu na uzupełnienia we wnioskach na modernizację

Pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany dotyczą naboru przeprowadzanego w 2015 i polegają na wydłużeniu terminu na uzupełnienie braków we wnioskach do 29 kwietnia 2016 roku. W tym dniu zakończy się kolejny nabór ogłoszony w tym roku.

Nabór, który był przeprowadzony w poprzednim roku nie był zapowiedziany wcześniej  harmonogramem. Dlatego wnioskodawcy nie byli ostatecznie przygotowani do skompletowania odpowiednich załączników do wniosku.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

O autorze:

Zostaw komentarz