Pojawiła się zaktualizowana lista rakingowa „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z PROW 2007-2013

Strona główna/Aktualności, Finanse i dotacje/Pojawiła się zaktualizowana lista rakingowa „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z PROW 2007-2013

Komunikat Prezesa ARiMR z 19 września 2014 r. dotyczący aktualizacji krajowej listy określającej kolejność przysługiwania pomocy wnioskodawcom, którzy w 2014 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013.

Na liście rankingowej zamieszczonej przez Prezesa Agencji w dniu 13 sierpnia 2014 roku, określającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaszły zmiany wynikające z zakończenia procesu rozpatrywania odwołania od decyzji odmawiających przyznania pomocy lub  rezygnacji wnioskodawcy z przyznanej premii.

W związku z  zaistnieniem powyższych okoliczności skutkujących uwolnieniem środków finansowych i możliwością przyznania premii kolejnym wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy do tej pory zawierały zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu, dotychczasowa lista rankingowa  uległa uaktualnieniu – uaktualniona lista kolejności przysługiwania pomocy z 18 sierpnia 2015 r. – otwórz.

źródło: ARiMR

O autorze:

Zostaw komentarz